Vormingsfonds voor lokale diensteneconomie

In Vlaanderen zijn er 167 erkende lokale diensteneconomie-ondernemingen die samen goed zijn voor 2077.29 VTE. Naar rechtsvorm, schaalgrootte en diensten van de LDE-ondernemingen is er een grote variatie.

Maak kennis met de sector via ‘Wegwijs in sociaal ondernemen: lokale diensteneconomie’.

Acties

Specifiek voor de sector

 • Subsidies voor vormingen: financiering voor een heel aantal vormingen.
 • LDE-dag: jaarlijkse inspiratiedag voor LDE-ondernemingen.

Sectoroverschrijdend

Enkele vormingen uit het aanbod voor de sociale werkplaatsen zijn ook toegankelijk voor LDE-medewerkers.
Een kleine greep uit het aanbod:

 • Alle ballen in de lucht houden en zelf ook nog adem hebben
 • Als ik samen kijk, word ik rijk. Leren van en met collega begeleiders
 • Basiscursus
 • Basiscursus met agogische voorkennis
 • Basiscursus voor assistent-werkleiders
 • Basiscursus voor trajectbegeleiders en jobcoaches
 • Communiceren met doelgroepmedewerkers met een beperkte taalvaardigheid
 • Diversiteit en inclusie op de werkvloer=
 • Doorstroomregelgeving voor dummies: het antwoord op jouw doorstroomvragen
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Helder instructies geven
 • Intervisie voor begeleiders
 • Omgaan met angsten van je medewerkers
 • Omgaan met armoede en diversiteit op de werkvloer
 • Omgaan met conflicten
 • Omgaan met en preventie van agressie
 • Omgaan met psychische aandoeningen op de werkvloer
 • Opfriscursus begeleider op de werkvloer
 • Polarisatie in je team ombuigen tot harmonie
 • Toenemende diversiteit op de werkvloer
 • Verdeeldheid in teams
 • Werken aan een competentiebeleid
 • Werken met medewerkers met een fysiek/mentale beperking
 • Werkgerelateerd alcohol- en druggebruik

Raad van Beheer

De raad van beheer telt 10 leden uit werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgeversorganisaties

 • Veerle Huwé (OV) ) - Sociare
 • Joeri Vancoillie - LDE Koepel
 • Isaak Gerrits - LDE Koepel
 • Koen Peeters - Sociare
 • Herman Verhelst - Groep Intro

 

Werknemersorganisaties

ACLVBTommy Jonckheere
BBTK

Selin Bakistanli
Evert Persoon

ACV PulsStef Doise (V)
Tom Van Hout