Het Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk

De Vlaamse socioculturele sector (PC329.01) is een heel gevarieerde sector. Er is sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, beroepsopleiding, sport, samenlevingsopbouw, cultuurspreiding, milieu, ontwikkelingssamenwerking, minderheden, toerisme, musea en erfgoed, en media.

Infosessie

Op 30/01/2024 gaf het Sociaal fonds Sociaal-Cultureel werk een online infosessie aan organisaties uit de sector.

Herbekijk de infosessie:

Acties

Specifiek voor de sector

 • Loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid: Project rond loopbaan-, welzijn- en preventiebeleid op maat van de socioculturele sector.
 • Jobcreatie: Project in het kader van het VIA 6 ter bevordering van de werkgelegenheid van min-26-jarigen en 55-plussers.

Ook voor andere sectoren

 • Jongeren op de werkplek: ondersteunen van organisaties die jongeren uit het deeltijds onderwijs een werkplek geven.
 • Succes met je studies: tussenkomst in het inschrijvings- en schoolgeld voor bepaalde opleidingen in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO).
 • Via Vorming Hogerop: werknemers met als hoogste een diploma secundair onderwijs kunnen via dit kwalificerend traject een beroepsgerichte opleiding volgen.
 • Vormingsbudget: terugbetaling van een opleiding via VIVO.
 • VIVO-Vormingsaanbod: een vormingsaanbod, zowel klassikaal als digitaal, over actuele thema’s.
 • Sterker op het werk door verbindende communicatie: een aanbod voor medewerkers in het kader van werkbaar werk. Gratis opleiding of financiële steun bij coaching.
 • Taalondersteuning: ervaren taalondersteuners geven taalondersteuning op de werkvloer die ze afstemmen op het niveau van de werknemer.
 • Taalondersteuning+: de taalondersteuner brengt tijdens de werkuren in kaart welke aanpassingen op de werkvloer het team en de minder taalvaardige medewerker kunnen ondersteunen in het werk.
 • Basistraject kansarmoede: de medewerkers krijgen inzichten in de leefwereld van mensen in kansarmoede.
 • Leertraject 'ZIEDET?': met een cultuursensitieve basishouding in je werk staan, dat kan je leren.
 • Vormingsaanbod LDE: aanbod aangepast aan de gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van LDE-ondernemingen.

   

  Raad van Beheer

  Het beheercomité telt 10 leden, uit werkgevers- en werknemersorganisaties.

  Werkgeversorganisaties

  Sociare     Steven Verrees
  Kristien Musch
  Veerle Huwé (OV)

  Koen Peeters
  Herman Verhelst


  Werknemersorganisaties

  ACLVBTommy Jonckheere
  BBTK  Evert Persoon
  Selin Bakistanli
  ACV Puls  Stef Doise (V)
  Tom Van Hout