Vormingsfonds sociale werkplaatsen

Sinds 1 januari 2019 zijn de voormalig beschutte én sociale werkplaatsen allemaal maatwerkbedrijven. Maatwerkbedrijven zijn bedrijven die mensen tewerkstellen die niet in het ‘reguliere’ arbeidscircuit terecht kunnen. Hun doel is sociaal, hun middelen zijn economisch.

In 2019 werkten er 29.305 personen in de 156 bedrijven voor collectief maatwerk, goed voor 17.915 VTE.
Ongeveer 23% daarvan werkt in een Sociale werkplaats en 77% werkt in een Beschutte werkplaats.

De meeste van deze werknemers zijn maatwerkers. Het gaat om werknemers die geen job vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Hier zijn verschillende redenen voor: gezondheidsproblemen, mentale en/of fysieke beperkingen, problemen in het persoonlijke leven. Maatwerkcoaches staan de maatwerkers bij in hun job. 

De sociale werkplaatsen in Vlaanderen zijn op diverse manieren actief: kringwinkels, onderhoud van openbaar groen, schoonmaak, bouw en renovatie, sociale restaurants, strijkwinkels, fietsherstelplaatsen en fietspunten...

Het vormingsfonds sociale werkplaatsen beheert de middelen afkomstig van:

  • Het VIVO-vormingsbudget
  • Het budget vanuit het Vlaams Intersectoraal-akkoord (VIA)
  • Het Relancebudget

Met deze middelen financiert het Vormingsfonds een vormingsaanbod en subsidies voor de voormalig sociale werkplaatsen voor zowel maatwerkers als maatwerkcoaches. Het vormingsfonds streeft naar een harmonisatie met het vormingsfonds voor voormalig beschutte werkplaatsen. We bieden dan ook een groot deel van het vormingsaanbod gemeenschappelijk aan.