Federale social-profitsectoren

De federale social-profitsectoren bestrijken een breed terrein. Enkele van de subsectoren binnen PC 330 (Ouderenozrg, Revalidatiecentra, Beschut Wonen) werden intussen geregionaliseerd (maw: de middelen ervan worden voortaan via Vlaanderen beheerd). Het Paritair Comité 330 blijft voorlopig ook hiervoor de voornaamste thuisbasis.

Op zoek naar cijfers?
Recente arbeidsmarktcijfers voor alle federale social-profitsectoren vind je op de website van FeBi

Binnen het paritair comité 330 nemen de privé-ziekenhuizen en de ouderenzorg de belangrijkste plaats in. De thuisverpleging en revalidatiecentra zijn kleiner qua omvang. Naast deze vier bestaat er nog een hele reeks subsectoren die we samen 'overige GID’ (Gezondheidsinrichtingen en –diensten)' noemen.

Daarnaast is er nog het Aanvullend nationaal Paritair Comité voor de Social Profit.

De regelgeving voor enkele van deze sectoren werd in het recente verleden geregionaliseerd: revalidatie, ouderenzorg en overige GID. Daardoor ontplooit VIVO ook een (beperkte) werking naar deze sectoren.

Afbeelding
tabel federale sectoren

Bron: Website RSZ (2019.03), SMALS – Gegevens RSZ Dmfa 2019.03 - met dank aan Febi.

Meer informatie over de federale sectoren vind je op de site van FeBi (Vereniging van de federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen van de non-profit sector vzw).

In 2019 telden we 106 werkgevers in Vlaams en Brussels gewest officieel geregistreerd als privé-ziekenhuis. Daar werken bijna 106.000 loontrekkende werknemers.

Deze dynamische sector groeit nog steeds: tussen 2014 en juni 2019 is de tewerkstelling met meer dan 10% toegenomen. Door de vergrijzing van de bevolking en de toenemende zorgbehoeften, zijn er uitgebreide tewerkstellingsmogelijkheden.

In Vlaanderen en Brussel behoren ongeveer 560 woonzorgcentra tot de Vlaams gesubsidieerde privésector. Er werken meer dan 65.000 werknemers.

De sector omvat woonzorgcentra voor bejaarden en overkoepelt diverse woonvormen zoals rusthuizen, RVT’s, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf.

De sector ouderenzorg kent, net als andere gezondheidssectoren, een personeelstekort. Dit tekort wordt versterkt door een verouderende bevolking en een stijgende vraag naar zorg.

De rol van de thuisverpleging binnen de gezondheidszorg wordt alsmaar belangrijker. Met de vergrijzing van de bevolking zal de vraag naar thuiszorg en -verpleging blijven toenemen.

Vlaanderen telt meer dan 300 privé-thuisverplegingsdiensten, die samen zo’n 10.0000 werknemers tewerkstellen.

Net als bij ziekenhuizen en woonzorgcentra is het tekort aan verpleegkundigen in de thuisverpleging een groot probleem.

Aan Vlaamse zijde tellen we ongeveer 74 revalidatiecentra in de privésector waar ongeveer 3400 werknemers aan de slag zijn. In revalidatiecentra kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling.

De problemen zijn van die aard dat een samenwerking tussen verschillende therapeuten, inclusief geneesheer-specialisten, noodzakelijk is voor het onderzoek en de behandeling.

Deze diverse groep bevat instellingen zoals : initiatieven 'beschut wonen', wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis, diensten voor ziekenvervoer, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, medische laboratoria, poliklinieken, medewerkers in kabinetten van artsen/paramedici, tandprothese, …

Het gaat in Vlaanderen om ongeveer 5.000 instellingen en meer dan 25.000 werknemers.

Dit aanvullend Paritair Comité bestaat sinds 2019. Het is bevoegd voor de organisaties uit de non-profitsector waarvan de activiteiten niet vallen onder de bevoegdheid van een ander paritair comité dat hiervoor specifiek bevoegd is.

Dit is een erg heterogene groep. Voorbeelden zijn de ziekenfondsen, internationale en privéscholen, syndicale en beroepsorganisaties, pensioenkassen,... 

In 2019 waren in Vlaanderen ongeveer 4.800 organisaties actief met meer dan 40.000 werknemers.