Federale social-profitsectoren

Bekijk de recente arbeidsmarktcijfers voor alle Federale social-profitsectoren op de website van FE-BI.

Paritair comité 330

Op federaal niveau situeren de relevante sectoren voor VIVO zich binnen het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten (PC 330). 

Het PC 330 is de thuisbasis voor alle 'federale non-profitsectoren':
ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en beschut wonen, autonome revalidatiecentra, rusthuizen/bejaardenzorg, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis, poliklinieken, medische laboratoria, diensten voor ziekenvervoer, eerstehulpdiensten, kabinetten van medische en paramedische aard, tandprothese, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en andere federale gezondheidsdiensten.

Al deze diensten hebben een federale inslag (het Federaal kabinet Volksgezondheid en Sociale Zaken/RIZIV-Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) of een bicommunautaire inslag (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Bovengenoemde federale non-profitsectoren worden op de website www.fe-bi.org van de Vereniging van de Federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen van de Non-Profit Sector vzw (FE.BI) gedetailleerd omschreven.

Qua tewerkstelling in het Vlaams gewest gaat het om volgend aantal werknemers per subsector:

 Sector   VTE's Vlaams Gewest 
 Privé-ziekenhuizen  60.762,11
 Ouderenzorg  26.629,51
 Thuisverpleging  5.706,17
 Reva's  2.045,69
 Overige GID  8.913,53

Hieronder zie je de voornaamste subsectoren:

Privé-Ziekenhuizen

In België zijn ongeveer 180 werkgevers officieel geregistreerd als privé-ziekenhuis (subsector 330.01.10). Deze instellingen geven werkzekerheid aan meer dan 120.000 loontrekkende werknemers. Deze dynamische sector is nog steeds in groei. Tussen juni 2008 en juni 2010 is zijn tewerkstelling met meer dan 5% toegenomen. De vergrijzing van de bevolking en de toenemende zorgbehoefte bieden tal van tewerkstellingsmogelijkheden.
Bron: FE.BI

Ouderenzorg

In België behoren ongeveer 1.100 woonzorgcentra tot de privésector. Er werken ruim 63.000 werknemers. De sector omvat woonzorgcentra voor bejaarden en overkoepelt diverse woonvormen zoals rusthuizen, RVT’s, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf. De sector ouderenzorg kent, net als andere gezondheidssectoren, een personeelstekort. Dit tekort wordt versterkt door een verouderende bevolking en een stijgende vraag naar zorg.
Bron: 
FE.BI 

Thuisverpleging

De rol van de thuisverpleging binnen de gezondheidszorg wordt alsmaar belangrijker. Met de vergrijzing van de bevolking zal de vraag naar thuiszorg en -verpleging blijven toenemen. België telt tussen de 380 en 390 privé-thuisverplegingsdiensten (paritair comité 330), die samen werk garanderen aan meer dan 9.800 werknemers. Net als bij ziekenhuizen en woonzorgcentra is het tekort aan verpleegkundigen in de thuisverpleging een groot probleem. 
Bron: FE.BI

Revalidatiecentra

België telt ongeveer 120 revalidatiecentra die behoren tot de privésector (Paritair comité 330), ze garanderen werk aan ongeveer 4.000 werknemers. In revalidatiecentra kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. De problemen zijn van die aard dat een samenwerking tussen verschillende therapeuten, inclusief geneesheer-specialisten, noodzakelijk is voor het onderzoek en de behandeling.
Bron: FE.BI

De overige GID (Gezondheidsinrichtingen en –diensten)

Binnen het paritair comité 330 van de gezondheidsinstellingen en -diensten nemen de privé-ziekenhuizen en de ouderenzorg de belangrijkste plaats in. De thuisverpleging en revalidatiecentra zijn iets kleiner qua omvang. Naast deze vier bestaat er nog een hele reeks subsectoren die we samen 'overige GID' noemen. Het gaat om ongeveer 5.900 instellingen en meer dan 23.300 werknemers. (Bron www.fe-bi.org ).Het gaat om instellingen als : initiatieven “beschut wonen”, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis, externe diensten voor preventie, laboratoria, polyklinieken, medewerkers in kabinetten van artsen/paramedici, enz…