Extranet

Via Extranet kan je online inschrijven op ons vormingsaanbod of een subsidieaanvraag indienen. Meer zelfs, je kan de stand van zaken opvolgen. En dit alles voor vormingen die dit jaar doorgaan.

Er zijn 2 voorwaarden:

1. Jouw organisatie valt onder één van de volgende sectoren:

 

Vlaamse gezinszorg  PC 318.02
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PC 331
Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen   PC 319.01
Vlaamse socioculturele sector PC 329.01, PC 329.03
Vlaamse revalidatiecentra      PC 330
Lokale diensteneconomie 

 

2. Minstens één medewerker uit je organisatie is bij ons geregistreerd als contactpersoon.   

 

Hieronder leggen we uit hoe je aan de slag gaat met extranet. Heb je toch nog vragen dan verwijzen we je graag naar de FAQ.