Het Vormingsfonds Gezinszorg Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse sector van de gezinszorg (paritair comité 318.02) telt een 30.000-tal werknemers en een beperkt aantal grote werkgevers.

Acties

Specifiek voor de sector

  • Project 3030: niet-verzorgend personeel uit de private sector van de gezinszorg kan zich via dit kwalificerend traject omscholen tot verzorgende of zorgkundige.
  • Project stages in de gezinszorg: Om de zoektocht naar stages voor leerlingen uit het 7de jaar thuis- en bejaardenzorg te stroomlijnen organiseert VIVO samen met regionale partners een regionaal matchingsysteem.

Ook voor andere sectoren

Raad van Beheer

De raad van beheer telt 10 effectieve en 10 plaatsvervangende leden uit werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgeversorganisatieseffectieve ledenplaatsvervangende leden
Zorggezind        Matthias Lampaert
Mieke Ruys (V)
Marleen Vanhees
Eva Mangelschots
Ann Demeulemeester
Jannie Hespel
Sonia Van den Branden
Karin Van Mossevelde
Karen Van den Hende

 

 

Werknemersorganisatieseffectieve ledenplaatsvervangende leden
ACV-CCVDKris VanautgaerdenKatrien Boudrez
Ben Debognies
ACLVB Tommy JonckheereGert Van Hees
BBTK    Selin Bakistanli
Evert Persoon (OV)
Bart Vandamme
Alex Nijs
ACV PulsWerner Van Mierlo