Partners van VIVO

Samenwerking is noodzakelijk om de VIVO-opdrachten te realiseren: met diverse partners, op diverse terreinen en binnen diverse verbanden.