Over de social-profitsectoren

De social profit vormt een boeiend en divers geheel van (deel)sectoren. In deze (deel)sectoren staat het werken met mensen centraal. Maar het is een complex geregelde omgeving. De sectoren kennen elk hun eigen paritaire comité (PC). Sommige sectoren vallen onder Vlaamse regelgeving, andere onder de federale, nog andere zijn in transitie. In principe werkt VIVO voor de not-for-profit organisaties uit de private sector in Vlaanderen en de Nederlandstalige werknemers uit Brussel. De VIVO dienstverlening kan licht verschillen per deelsector.