Het Sociaal Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen

De sector van paritair comité 319.01 omvat een brede waaier aan organisaties die instaan voor de zorg, de begeleiding en de ondersteuning van een divers doelpubliek (waaronder kinderen, gehandicapten, jongeren, ouderen en gezinnen).

De sector stelt met een 400-tal vzw’s ongeveer 45 000 mensen te werk, waarvan de meesten actief zijn in de gehandicaptensector.

Acties

Specifiek voor de sector

Ook voor andere sectoren

 • Jongeren op de werkplek: ondersteunen van organisaties die jongeren uit het deeltijds onderwijs een werkplek geven.
 • Succes met je studies: tussenkomst in het inschrijvings- en schoolgeld voor bepaalde opleidingen in een centrum voor volwassenonderwijs (CVO).
 • Via Vorming Hogerop: werknemers met als hoogste een diploma secundair onderwijs kunnen via dit kwalificerend traject een beroepsgerichte opleiding volgen.
 • Vormingsbudget: terugbetaling van een opleiding via VIVO.
 • VIVO-Vormingsaanbod: een vormingsaanbod, zowel klassikaal als digitaal, over actuele thema’s.
 • Sterker op het werk door verbindende communicatie: een aanbod voor medewerkers in het kader van werkbaar werk. Gratis opleiding of financiële steun bij coaching.
 • Taalondersteuning: ervaren taalondersteuners geven taalondersteuning op de werkvloer die ze afstemmen op het niveau van de werknemer.
 • Taalondersteuning+: de taalondersteuner brengt tijdens de werkuren in kaart welke aanpassingen op de werkvloer het team en de minder taalvaardige medewerker kunnen ondersteunen in het werk.
 • Basistraject kansarmoede: de medewerkers krijgen inzichten in de leefwereld van mensen in kansarmoede.
 • Leertraject 'ZIEDET?': met een cultuursensitieve basishouding in je werk staan, dat kan je leren.
 • Vormingsaanbod LDE:  aanbod aangepast aan de gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van LDE-ondernemingen.

Raad van Beheer

De raad van beheer telt 10 leden uit werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgeversorganisaties

Vlaams Welzijnsverbond  

Hendrik Delaruelle
Veerle Degrande (V)

Joke De Vos

SOMMarleen Roesbeke
Ingrid De Kelver

 
Werknemersorganisaties

ACLVB Tommy Jonckheere      
BBTK         Evert Persoon (OV)
Selin Bekastanli
ACV Puls  Nathalie Winters
Michael Vandenbroucke