Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

De Vlaamse welzijns – en gezondheidssector (paritair comité 331) is op te delen in 2 subsectoren:

 • de kinderopvang (KO)
 • de gezondheidsinstellingen en –diensten (GID).

De sector stelt met een 1000-tal organisaties ongeveer 13202 mensen te werk waarvan ongeveer 13 000 in de kinderopvang.

 

Acties

Specifiek voor de sector

Ook voor andere sectoren

 • Jongeren op de werkplek: ondersteunen van organisaties die jongeren uit het deeltijds onderwijs een werkplek geven.
 • Succes met je studies: tussenkomst in het inschrijvings- en schoolgeld voor bepaalde opleidingen in een centrum voor volwassenonderwijs (CVO).
 • Via Vorming Hogerop: werknemers met als hoogste een diploma secundair onderwijs kunnen via dit kwalificerend traject een beroepsgerichte opleiding volgen.
 • Vormingsbudget: terugbetaling van een opleiding via VIVO.
 • VIVO-Vormingsaanbod: een vormingsaanbod, zowel klassikaal als digitaal, over actuele thema’s.
 • Sterker op het werk door verbindende communicatie: een aanbod voor medewerkers in het kader van werkbaar werk. Gratis opleiding of financiële steun bij coaching.
 • Taalondersteuning: ervaren taalondersteuners geven taalondersteuning op de werkvloer die ze afstemmen op het niveau van de werknemer.
 • Taalondersteuning+: de taalondersteuner brengt tijdens de werkuren in kaart welke aanpassingen op de werkvloer het team en de minder taalvaardige medewerker kunnen ondersteunen in het werk.
 • Traject kansarmoede: de medewerkers krijgen inzichten in de leefwereld van mensen in kansarmoede.
 • Leertraject 'ZIEDET?': met een cultuursensitieve basishouding in je werk staan, dat kan je leren.
 • Vormingsaanbod LDE: aanbod aangepast aan de gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van LDE-ondernemingen.

Raad van Beheer

De raad van beheer bestaat uit 14 leden uit werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgeversorganisaties

Vlaams Welzijnsverbond    Hendrik Delaruelle
Joke De Vos
Madeleen de Roo (V)
SOM       Marleen Roesbeke
Katleen Franssen
Ingrid De Kelver
Zorgnet Icuro   Gorik Kaesemans


Werknemersorganisaties

ACLVB           Tommy Jonckheere   
BBTK       

Evert Persoon
Selin Bakistanli

Dimitri Govers

ACV Puls  Bert Spitaels
Nathalie Winters (OV)

Michael Vanderbroucke