Feedback geven en moeilijke gesprekken

Leerdoelstelling


 • Inzien dat het eigen denkpatroon de basis vormt voor het sturen van de relatie met de medewerkers.
 • Eigen denkpatronen en weerstand onderzoeken wanneer men te maken heeft met het geven van negatieve feedback aan anderen en weerstand van anderen.
 • Inzien wat het effect is van een basishouding van aanvaarding, respect en waardering in functie van het bijsturen van medewerkers.
 • Inzien dat de eigen rol, voorbeeldfunctie, een grote impact heeft op de relatie met en het krediet dat je opbouwt om medewerkers bij te sturen.
 • Inzicht hebben in hoe je verbindende communicatie tot stand brengt en dit in oefeningen realiseren.
 • Inzien hoe relatie met medewerkers hersteld kunnen worden.

Uren:                                         Elke opleidingsdag loopt van 9u30 tot 16u30
Deelnemers:                             Minimum 6 - maximum 16 
Prijs:                                          Gratis in kader van Sectoraal aanbod
Opleidingsderde:                     SST - Vonst
Doelgroep:                                Begeleidend personeel van de sociale werkplaatsen (werkvloerbegeleiders, monitor, instructeur)
 
Opleidingscode 
Datum 
Plaats
SWP.20-FB-001
18/09 - 25/09/2020
Romaanse poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
SWP.20-FB-002 12/11 - 19/11/2020
De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gent

Programma:,

Tijdens deze opleiding wordt geoefend in het geven van feedback en het voeren van moeilijke gesprekken. Er wordt ook geoefend in het bijsturen van denkpatronen. Er wordt ingezet op reflectieoefeningen, ervaringsuitwisseling en rollenspelen. Theoretische denkkaders over NLP, verbindende communicatie, geweldloze communicatie en de nieuwe autoriteit worden vertaald naar toepassingsmogelijkheden voor de praktijk

Dag 1:

 • Praktijkschets: welke moeilijke boodschappen moet jij geven?
 • Kadering geven van feedback in de job van werkleider
 • Het belang van de werkrelatie
 • Voorbeeldgedrag van de werkleider
 • Je eigen denken begrijpen
 • Je eigen denken sturen

Dag2:

 • Verbindende en geweldloos communiceren
 • Wapenen tegen weerstand
 • Herstellen van relatie