Alternatieve stageplaatsen 7e jaar TBZ in wooncontext

Geen plek gevonden voor je jongere uit het 7e jaar thuis- en bejaardenzorg bij de gezinszorg?

Ga op zoek naar een alternatieve organisatie met wooncontext

Wij denken hierbij aan organisaties uit:

 • Beschut wonen
 • Serviceflats
 • Alles-onder-één-dak woon- en leefprojecten
 • Thuisverpleging
 • Gehandicaptenzorg, enz.
   

Afbeelding
ouderenzorg

Welke taken mag de stagiair opnemen in de organisatie?

Het is erg belangrijk dat de stagiair verzorgende/zorgkundige taken kan uitoefenen in een woonsetting. We denken dan aan taken zoals:

 • Logistieke taken
 • EHBO uit bij noodsituaties
 • Evalueren van de zorg en rapporteren in het zorgdossier
 • Plannen en organiseren van de zorg van de cliënt conform het zorgplan
 • Basiszorg uitvoeren volgens het zorgplan van de cliënt met ADL-dysfunctie
 • Basiszorg en gedelegeerde verpleegkundige handelingen uitvoeren volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met ADL-dysfunctie
 • Nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van primaire, secundaire en tertiaire letsels tijdens de basiszorg
 • Regelen van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de verwachtingen en noden van de cliënt animeert en stimuleert de cliënt om deel te nemen