Alternatieve stageplaatsen voor thuiszorg in 7e jaar TBZ

Heb je geen plek gevonden voor je jongere uit het 7e jaar thuis- en bejaardenzorg bij de gezinszorg?

Ga op zoek naar een alternatieve social-profitorganisatie

Belangrijk is dat je streeft naar een stageplaats binnen een wooncontext. Dat betekent dat de leerling stage kan doen op een werkplek die de thuissituatie benadert.

Wij denken hierbij aan organisaties uit:

 • Beschut wonen
 • Serviceflats
 • Alles-onder-één-dak woon- en leefprojecten
 • Thuisverpleging
 • Gehandicaptenzorg

Voor de zoektocht naar dergelijke organisaties in je buurt verwijzen we graag door naar de sociale kaart. Op basis van bovenstaande zoektermen vind je zeker een aantal contacten. 

Bekijk anders ook eens het overzicht van VIVO of neem contact op met ons voor hulp.

Afbeelding
ouderenzorg

Welke taken mag de stagiair opnemen in de organisatie?

Het is erg belangrijk dat de stagiair verzorgende/zorgkundige taken kan uitoefenen in een woonsetting. We denken dan aan taken zoals:

 • Logistieke taken
 • EHBO uit bij noodsituaties
 • Evalueren van de zorg en rapporteren in het zorgdossier
 • Plannen en organiseren van de zorg van de cliënt conform het zorgplan
 • Basiszorg uitvoeren volgens het zorgplan van de cliënt met ADL-dysfunctie
 • Nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van primaire, secundaire en tertiaire letsels tijdens de basiszorg
 • Regelen van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de verwachtingen en noden van de cliënt animeert en stimuleert de cliënt om deel te nemen