Bereid je voor op een opleiding in enkele stappen

Wist je dat je door enkele kleine inspanningen invloed hebt op de inhoud van je opleiding en zo meer leerrendement haalt? Een goede voorbereiding is het halve werk.

Bedenk op voorhand wat je precies wil leren en waarom

Als je weet wat je leervragen en leernoden zijn, ben je beter voorbereid op een opleiding. Maak ze kenbaar en vergroot zo de kans dat de opleiding aansluit bij wat je wil. 
Een goede leervraag is gericht op het resultaat dat je uit de opleiding wil halen. Maak daarvoor gebruik van volgende formulering: 
Ik wil… (leren) om … te kunnen.

Maak voor de start dus een lijstje met wat je zeker wil leren. Gebruik het tijdens de opleiding om na of je nog vragen wil stellen.

Breng je collega’s op de hoogte

Laat je collega's weten dat je een opleiding volgt en waarom. Vraag naar hun leervragen bij het onderwerp. Zo help je achteraf ook je collega's op weg. Bovendien vinden jouw nieuwe skills en ervaringen makkelijker ingang als je hen betrekt.

Doe al wat research

Kijk altijd op de uitnodiging of op de website van de opleider wat de opleiding precies inhoudt. Heeft een collega toevallig boeken over het onderwerp? Blader er al eens door of bestudeer de inhoudstafel. Je kan ook theorieën en modellen opzoeken die bij het onderwerp horen. Meer een beelddenker? Geef het onderwerp eens in op pinterest of  youtube.  

Zoek een maatje

Volg de vorming samen met een collega. Zo hou je elkaar scherp en vergemakkelijk je  de toepassing in de praktijk.

Bespreek jullie samenwerking zeker ook met de leidinggevende. Je hebt voldoende ruimte en tijd nodig om met je ‘maatje’ te werken

Organiseer je

Voorzie voldoende tijd om de cursus of opleiding succesvol af te ronden. Weet je vooraf dat je de opleiding slechts gedeeltelijk kan volgen? Bespreek dit dan met je leidinggevende en zoek samen naar een oplossing. Je afwezigheid brengt het effect van de opleiding in het gedrang.

Eventueel neemt iemand je werk over tijdens je afwezigheid? Voorkom dat er na je afwezigheid zoveel werk ligt te wachten, dat er van het toepassen van het geleerde op de werkvloer niets meer in huis komt.

Plan terugkoppeling

Spreek met je leidinggevende en collega’s af wanneer je het geleerde terugkoppelt. Zo verzeker je je ervan dat er in je team ruimte zal zijn voor wat je leerde én daag je jezelf uit aandachtig te blijven.