Bijleren over cultuursensitieve zorg

Heb jij vragen over hulpverlening aan cliënten met een migratieachtergrond? Dan kan cultuursensitieve zorg een antwoord bieden.

Uit studies wereldwijd blijkt dat mensen met een migratieachtergrond dikwijls een slechtere fysieke en psychische gezondheid hebben dan mensen zonder migratieachtergrond. De redenen hiervoor zijn divers:

  • Onbekend zijn met het zorg- en welzijnsaanbod;
  • Een slechtere socio-economische situatie;
  • Beperktere gezondheidsvaardigheden.
Hulpverlening aan dame met migratieachtergrond.

Wanneer mensen met andere roots wel terechtkomen bij de juiste hulpverlener, komen hun visies en benaderingen over ziekte en zorg niet altijd overeen met die van de hulpverlenende instantie. Heel wat hulpverleners van hun kant krijgen te maken met 'handelingsverlegenheid' als ze een patiënt met een andere achtergrond voor zich hebben. Kennis over cultuursensitief handelen en cultuursensitieve zorg kan dan een antwoord bieden.

Wat is cultuursensitieve zorg?

Cultuursensitieve zorg is het aannemen van een cultuursensitieve houding in een individuele zorgrelatie. Een cultuursensitieve houding vertrekt van de cliënt als uniek persoon en start met open en onbevangen kijken naar wat hij of zij als individu nodig heeft.

Elke mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen of groepen, die samen de verschillende facetten bepalen van iemands identiteit. Cultuur kan dus onder meer verwijzen naar iemands herkomst, religie, socio-economische situatie,...

Het model van de westerse hulpverlening is op zich niet cultureel neutraal. Hulpverleners zien hun visie op de relatie tussen cliënt en hulpverlener vaak als vanzelfsprekend, terwijl dat niet voor iedereen zo is.

Je bent je bewust van je eigen referentiekader, je culturele waarden, je manier van denken. Je kan dit plaatsen naast het referentiekader van de cliënt, zonder er een waardeoordeel aan te koppelen.

Als hulpverlener ga je in dialoog en luister je onbevangen naar de noden van de cliënt. Ook al ben je het misschien niet altijd eens met de cliënt. Het doel is dat je met de cliënt komt tot een gedeelde visie op de gewenste zorg.

Dit is ook niet mogelijk, in de huidige superdiverse context.

Meer weten over cultuursensitieve zorg? Duik dan in deze materialen: