In company aanbod verbindende communicatie

In je team werken aan verbindende communicatie.  Dit kan via het gratis aanbod van VIVO en de vormingsfondsen. 

Kies tussen 2 formules

Basisopleiding: 2 dagen waarin een team kennis maakt met het model van ‘verbindende’ communicatie en er via oefeningen mee aan de slag gaat.

Teamcoaching: een specifieke vraag of probleem van een team wordt aangepakt. Inhoud, methode en duur (1 of 2 dagen) van de coaching worden na een intakegesprek uitgewerkt.

Profiteer van de voordelen

 • Het hele team zit samen in hetzelfde ‘bad’. Teamleden spreken nadien een ‘zelfde taal’ en kunnen elkaar aanspreken op het geleerde.
 • Het programma is praktijkgericht. Oefensituaties en opdrachten sluiten aan bij de werksituatie. Er kan maximaal worden ingespeeld op vragen en casussen van teamleden.
 • Het traject gaat door in de eigen organisatie, op een zelfgekozen tijdstip.

Deze trajecten zijn gratis. De kosten t.w.v. 850 euro per dag worden gedragen door de Vormingsfondsen. Voor de sector gezinszorg (PC 318.02) moeten we de kosten doorrekenen.

Er is extra budget voor opleidingen dit najaar. Alle opleidingen op de wachtlijst kunnen doorgaan. Nieuwe aanvragen dien je best in voor september. 

Het budget is beperkt en toch willen we zoveel mogelijk organisaties een kans geven om dit aanbod te gebruiken, daarom zijn volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Maximaal één aanvraag per organisatie (ongeacht de grootte). Organisaties uit de openbare sector komen niet in aanmerking.
 2. Het minimum aantal deelnemers per groep is 7, het maximum aantal deelnemers is af te spreken met de opleider (12 tot 16 personen).
 3. De opleiding/teamcoaching gebeurt op vrijwillige basis.
 4. Deelname aan de opleiding/teamcoaching valt binnen de arbeidstijd.

1. Vraag je traject aan via de inschrijfknop. Kies met welke van de partners je bij voorkeur een traject inplant. Geef aan of je een 2-daagse basisopleiding wenst of een coaching op maat van een concrete vraag van jouw team.
 

2. Je ontvangt binnen de 2 weken een mail waarin je aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd. Opgelet: wij keuren aanvragen goed zolang ons budget dit toelaat. In deze mail vind je

 • De contactgegevens van de opleider die je opgaf
 • Instructies voor de concrete organisatie van het incompany traject dat je goed gekeurd kreeg
 • Een code waarmee je in extranet de opleiding definitief kan vastleggen.

3. Je contacteert de opleider om alle afspraken te maken over het incompany leertraject.

 • Data en uren
 • Exacte locatie
 • Keuze van de formule


Kies je voor de basisopleiding of een teamcoaching? Bij een teamcoaching is het belangrijk om een duidelijke leervraag te formuleren. Deze wordt besproken tijdens een intakegesprek. Bereid je voor, geef zoveel mogelijk achtergrondinfo zodat de opleider een programma kan voorstellen dat echt aansluit op jouw vraag en specifieke context.
 

4. Je brengt de inschrijving administratief in orde, door ons de data, uren en locatie te mailen en nadien de teamleden in te schrijven in Extranet.

VIVO werkt voor dit aanbod samen met verschillende opleiders. Zij zijn allen expert in het thema verbindende communicatie én vertrouwd met onze sector. Kies zelf welke partner je voor de opleiding of coaching van jouw team inzet.