Cultuursensitieve organisatie – Maak werk van een beleid

Werken aan een beleid rond cultuursensitieve zorg in je organisatie: hoe doe je dat?

Divers team dat werkt aan een beleid rond cultuursensitieve zorg.

Als hulpverlener cultuursensitief werken op lange termijn, kan je niet in je eentje. Cultuursensitief handelen binnen een organisatie is enkel mogelijk wanneer elk niveau hieraan bijdraagt.

Cultuursensitieve zorg op het niveau van de hulpverlener past dus in een breder organisatiebeleid. Anders blijft cultuursensitieve hulpverlening vrijblijvend en afhankelijk van individuele hulpverleners.

Werk jij aan het beleid van een zorg- en welzijnsorganisatie? En wil jij ook bouwen aan een cultuursensitieve organisatie? Focus dan zeker op deze vier dimensies:

Met identiteit van je organisatie bedoelen we alles wat te maken heeft met visie, organisatiestructuur en -cultuur. Hoewel organisaties uit de social profit heel wat met elkaar gemeen hebben, is elke organisatie uniek. Het gaat dan zowel om formele zaken, zoals missie, visie en doelstellingen,... als om de indeling van de organisatie in deelwerkingen en teams, de stijl van leidinggeven, de mate van inspraak van medewerkers en cliënten,... Als het gaat om cultuursensitieve zorg, dan is de vraag bijvoorbeeld of cultuursensitief werken ook een waardig onderdeel is van de visie van de organisatie.

In een cultuursensitieve organisatie zijn de medewerkers een afspiegeling van de diversiteit in de samenleving en het liefst op alle niveaus. Er is ook aandacht voor de interculturele competenties van de medewerkers in het vormingsbeleid van de organisatie.

In de context van cultuursensitieve zorg geloven wij in een flexibel aanbod. Een dat rekening houdt met de noden van mensen met een migratieachtergrond.

Besteedt de organisatie genoeg aandacht aan cliënten met een migratieachtergrond? Een cultuursensitieve organisatie heeft zicht op de verwachtingen van deze cliënten en weet hen ook te bereiken.

Zin om je tanden hierin te zetten? Ga dan zeker aan de slag met:

De instrumenten:

  • Boek ‘Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie’, om meer achtergrond te krijgen waarom een beleid rond cultuursensitieve zorg belangrijk is en welk model van verandermanagement je daarbij kan helpen.
  • Reflectietool ‘Bouwen aan cultuursensitieve zorg’, om hands-on aan de slag te gaan in je organisatie.
  • Ziedet?, een leertraject om het cultuursensitief handelen van je medewerkers te versterken.

De opleiding:

  • Leer- en coachingstraject ‘Bouwen aan cultuursensitieve zorg’, om je gedurende vijf opleidingssessies onder te dompelen in hoe je dat beleid rond cultuursensitieve zorg nu echt in de praktijk omzet.