Duaal leren inzetten

De Vlaamse regering koos in 2015 resoluut om een nieuw stelsel van duaal leren te ontwikkelen, als kwaliteitsvol en volwaardig alternatief naast de bestaande 'klassieke' onderwijsstelsels. Wat houdt dit stelsel dan juist in? Voor welke profielen kan je een duale opleiding volgen? En hoe kan je hier als werkgever op inzetten? 

Wat is duaal leren?

Bij duaal leren verwerven de leerlingen het merendeel van de competenties op de werkvloer. Daarnaast vervolmaken ze hun opleiding ook nog op school. Het kan gaan om een school uit het voltijds secundair beroepsonderwijs, een centrum voor deeltijds beroepsonderwijs of een SYNTRA-lesplaats. De leerling is minimaal 60% van de tijd op de werkvloer aanwezig.

Duaal leren richt zich tot arbeidsrijpe leerlingen. De leerlingen worden gescreend door de trajectbegeleider van de school. De klassenraad en trajectbegeleider formuleren op basis van de screening een niet-bindend advies. De hoofddoelstelling van duaal leren is dat de leerling een onderwijskwalificatie en/of beroepskwalificatie behaalt