Een mentor inschakelen voor duaal leren

Kies je er als organisatie voor om jongeren uit het voltijds secundair onderwijs, de leertijd, het deeltijds beroeps secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs op te leiden op de werkvloer? Als erkende werkplek is het belangrijk om een mentor aan te duiden die de jongeren de nodige competenties op de werkplek kan aanleren.

VIVO voorziet ondersteuning voor de mentor & als werkgever heb je recht op een financiële ondersteuning.  

Kan iedereen mentor duaal leren worden in de organisatie? 

Om officieel erkend te worden als mentor zijn er een aantal officiële vereisten: 

  • De mentor is van onberispelijk gedrag. Dit blijkt uit een attest van goed gedrag en zeden – model 2 artikel 596.2. Het attest is niet ouder dan één jaar.
  • De mentor is minstens 25 jaar oud .
  • De mentor heeft minstens vijf jaar praktijkervaring in het beroep
  • Elke nieuwe mentor is verplicht om een mentoropleiding te volgen indien hij dit nog niet deed, of kan vrijstelling bekomen door ervaring. 
mentor

Ondersteunend aanbod voor mentorschap

Als mentor kan je een vrijstelling aanvragen, je ervaring laten erkennen of een opleiding volgen via VIVO. Daarnaast is er ook een financiële ondersteuning voor de werkgever. 

Via onderstaande link vind je een ondersteunend aanbod voor mentoren.