Een persoonlijk ontwikkelingsplan of POP: wat is het en waarvoor dient het?

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) is een instrument om je persoonlijke, professionele groei te stimuleren en op te volgen en zo je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Binnen één organisatie ligt het accent van een POP op de afspraken tussen werknemer en leidinggevende. Een POP neemt dan de vorm aan van een soort ‘ontwikkelcontract’, waarbij het groeipad direct in relatie staat met een concreet takenpakket. De afspraken die leidinggevende en medewerker maken passen zo binnen de missie en de strategische doelstellingen van de organisatie. Omdat de medewerker met een POP systematisch nadenkt over zijn werk, wensen en ambities vermijd je dat de ontwikkeling ad hoc en intuÏtief verloopt of stokt.

Daarnaast kan het ook individueel gebruikt worden, als resultaat van loopbaanbegeleiding.

In beide gevallen voer je een  POP-gesprek om individuele ontwikkeldoelen in kaart te brengen.