Helpdesk onthaalouders

Ben je onthaalouder? Zit je met vragen? Geen nood. Bekijk het antwoord op je vragen hieronder.

Update compensatieregeling

De Vlaamse Regering hoopt dat dank zij de vaccinaties de epidemie volledig onder controle is na de zomervakantie. Zij beslisten om ondertussen de selectieve compensatieregeling te verlengen tot eind augustus 2021. Het formulier C 220 B lever je af op basis van de resultaten in je rekenblad. Eventuele dagen compensatievergoeding stel je gelijk voor de Sociale Zekerheid.

Nieuws

Gezinsopvang “sui generis” en COVID-19

UPDATE

De tabel van de cumulatiemogelijkheden met het statuut “sui generis” van de onthaalouders is uitgebreid met een kolom “ Vlaamse Compensatievergoeding”:

Meer informatie

- Compensatievergoeding onthaalouders sui generis versus pensioenen

De federale overheidsdienst pensioenen streefde er naar om de uitkering van tijdelijke werkloosheid – en alle andere inkomsten of voordelen die door de federale, regionale of lokale overheden toegekend worden naar aanleiding van de pandemie – te neutraliseren inzake cumulatie met een pensioen.

Deze regel geldt ook voor de vergoeding genoten door onthaalouders sui generis.

De beleidscel van de Minister van Pensioenen heeft hiervoor een reglementaire basis uitgewerkt.


- Compensatievergoeding onthaalouders sui generis versus federale uitkeringen

Het agentschap OPGROEIEN heeft een aantal situaties van overmacht uitgeklaard. Ondertussen weten we dat de Vlaamse Compensatievergoeding fiscaal is vrijgesteld. (Circulaire 2020/C/49 over de financiële tegemoetkoming in het kader van COVID-19 aan de aangesloten onthaalouders)

Met het Coronavirus vragen we veel van de sector kinderopvang. In de gezinsopvang met het statuut “sui generis” lijkt alles nog net iets minder evident. Toch is het de boodschap om de basisregels te respecteren in afwachting van eventuele bijkomende maatregelen vanuit de RVA en/of de RSZ.
De Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders is een initiatief van het Sociaal Fonds voor de sector kinderopvang.
Organisatoren gezinsopvang kunnen er terecht voor informatie of ondersteuning bij specifieke problemen in verband met de sociale zekerheid van de onthaalouders.

Lees meer info hierover.  

Samenwerkende onthaalouders: vind hier de correcte informatie over de
RVA-regelgeving.

Afbeelding
onthaalouder

FAQ

Dit valt onder overmacht en bij controle kan je een attest voorleggen.

Dit valt onder overmacht en bij controle kan je dit aantonen met een doktersattest.

Leeftijd valt onder overmacht. Zwakke gezondheid van een gezinslid kan je bij controle aantonen met een doktersattest.

In dit geval is er geen sprake van overmacht.

OPGROEIEN hanteert dezelfde lijn als in de reguliere groepsopvang en in het onderwijs. Er is geen reden om niet te moeten werken.

Als je dit kan aantonen met een doktersattest is er overmacht.

Strikt juridisch gezien is dit helaas geen overmacht.

Als het ziekteverlof niet wordt verlengd kan zij vanaf 3 april beroep doen op de compensatiemaatregel

Dit is overmacht.

Contactinformatie

HELPDESK SOCIAAL STATUUT ONTHAALOUDERS
P.A.: Sociaal Fonds 331
Eolis-gebouw
Sainctelettesquare 13-15
1000 BRUSSEL
T 02 229 20 28
F 02 227 69 15
helpdesk [at] vivosocialprofit.org

Maandag: van 8u tot 12u en van 13u tot 16u
Dinsdag: van 8u tot 12u  en van 13u tot 16u