Helpdesk onthaalouders

Nieuws

Momenteel is de Helpdesk Onthaalouders telefonisch niet bereikbaar. Stel je vraag per mail.

Compensatieregeling update

Minister Beke heeft beslist dat voor de maand mei 2021, net als de voorbije maanden, de volledige compensatieregeling zal gelden. Voor de onthaalouders betekent dit dat je voor de maand mei 2021 geen formulier C220 B aflevert als je compensatievergoeding uitkeert aan de onthaalouder. De dagen compensatievergoeding mag je gelijkstellen voor de RSZ.

Gezinsopvang “sui generis” en COVID-19

UPDATE

De tabel van de cumulatiemogelijkheden met het statuut “sui generis” van de onthaalouders is uitgebreid met een kolom “ Vlaamse Compensatievergoeding”:

Meer informatie

- Compensatievergoeding onthaalouders sui generis versus pensioenen

De federale overheidsdienst pensioenen streefde er naar om de uitkering van tijdelijke werkloosheid – en alle andere inkomsten of voordelen die door de federale, regionale of lokale overheden toegekend worden naar aanleiding van de pandemie – te neutraliseren inzake cumulatie met een pensioen.

Deze regel geldt ook voor de vergoeding genoten door onthaalouders sui generis.

De beleidscel van de Minister van Pensioenen heeft hiervoor een reglementaire basis uitgewerkt.

- Compensatievergoeding onthaalouders sui generis versus federale uitkeringen

Hetagentschap OPGROEIEN heeft een aantal situaties van overmachtuitgeklaard. Ondertussen weten we dat de Vlaamse Compensatievergoedingfiscaal is vrijgesteld. (Circulaire 2020/C/49 over de financiëletegemoetkoming in het kader van COVID-19 aan de aangeslotenonthaalouders)

Met het Coronavirus vragen we veel van de sector kinderopvang. In de gezinsopvang met het statuut “sui generis” lijkt alles nog net iets minder evident. Toch is het de boodschap om de basisregels te respecteren in afwachting van eventuele bijkomende maatregelen vanuit de RVA en/of de RSZ.

De Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders is een initiatief van het Sociaal Fonds voor de sector kinderopvang.
Organisatoren gezinsopvang kunnen er terecht voor informatie of ondersteuning bij specifieke problemen in verband met de sociale zekerheid van de onthaalouders.

Meer info vind je hier


Samenwerkende onthaalouders:
vind hier de correcte informatie over de RVA-regelgeving.

  FAQ


  Als onthaalouder sui generis heb je de opvang gesloten omdat een gezinslid is besmet. Je hebt een attest van de dokter.

  Dit valt onder overmacht en bij controle kan je een attest voorleggen.

  Als onthaalouder ben je gesloten want jijzelf of een inwonend gezinslid heeft ziektesymptomen en is mogelijks besmet met het virus.

  Dit valt onder overmacht en bij controle kan je dit aantonen met een doktersattest.

  Als onthaalouder ben je noodgedwongen gesloten want jijzelf of een inwonend gezinslid behoort tot een risicogroep, ouder dan 65 jaar of een zwakke(re) gezondheid hebben.

  Leeftijd valt onder overmacht. Zwakke gezondheid van een gezinslid kan je bij controle aantonen met een doktersattest.

  De onthaalouder sluit preventief omdat hij/zij angst heeft voor het virus en de eventuele besmetting van zichzelf en/of gezinsleden.

  In dit geval is er geen sprake van overmacht.

  Een onthaalouder werkt op een andere locatie in een groepsopvang. Zij blijft thuis omdat een gezinslid tot een risicogroep behoort:

  OPGROEIEN hanteert dezelfde lijn als in de reguliere groepsopvang en in het onderwijs. Er is geen reden om niet te moeten werken.

  Een onthaalouder sluit op doktersadvies omwille mogelijke besmetting van een opvangkindje.
   
  Als je dit kan aantonen met een doktersattest is er overmacht.

  Een onthaalouder sui generis is momenteel gesloten. Ze heeft er zelf voor gekozen omdat haar papa palliatief is en ze hem nog gaat bezoeken. Kan de onthaalouder rekenen op de compensatie?

  Strikt juridisch gezien is dit helaas geen overmacht.

  Een onthaalouder sui generis is ziek tot 03/04. Wij dachten om haar daarna op het systeem overmacht te zetten omdat ze wil wel werken maar kan niet door haar gezondheidstoestand en het feit dat haar schoonvader, die tot de risicogroep behoort, bij haar inwoont. Kunnen beide gecombineerd worden?

  Als het ziekteverlof niet wordt verlengd kan zij vanaf 3 april beroep doen op de compensatiemaatregel

  Een onthaalouder zit vast in het buitenland waardoor de opvang noodgedwongen gesloten is. Heeft zij recht op compensatie?

  Dit is overmacht

  Meer weten over andere thema's?

            
   

  VRAGEN OF OPMERKINGEN?

  HELPDESK SOCIAAL STATUUT ONTHAALOUDERS
  P.A.: Sociaal Fonds 331
  Eolis-gebouw
  Sainctelettesquare 13-15
  1000 BRUSSEL
  T 02 229 20 28
  F 02 227 69 15
  helpdesk(at)vivosocialprofit.org

  Maandag: van 8u tot 12u en van 13u tot 16u
  Dinsdag: van 8u tot 12u  en van 13u tot 16u
  Donderdag: van 8u tot 12u