Helpdesk onthaalouders

!! Helpdesk onthaalouders tijdelijk onbereikbaar

Door omstandigheden is de helpdesk onthaalouders tijdelijk niet bereikbaar. Van zodra dit wel terug het geval is zullen we dit op deze pagina communiceren. Onze excuses voor het ongemak.

Ben je onthaalouder? Zit je met vragen? Geen nood. Bekijk het antwoord op je vragen hieronder.

Nieuws

Aanpassing regelgeving groeipakket 

Als student kan je actief zijn als onthaalouder Sui Generis. De fictieve RSZ uren die je presteert zullen binnen het Groeipakket niet in rekening worden gebracht. 
Lees de aangepaste informatie.


De RVA heeft op haar website de fiche C1 aangepast.

Concreet is er enkel een aanpassing voor de code PB2

  • overlijden echtgenoot, samenwonende partner, kind: 10 dagen
  • (schoon)ouder, stiefouder: 3 dagen

De andere codes blijven ongewijzigd.


Gezinsopvang “sui generis” en COVID-19

UPDATE

De tabel van de cumulatiemogelijkheden met het statuut “sui generis” van de onthaalouders is uitgebreid met een kolom “ Vlaamse Compensatievergoeding”:

Meer informatie


Met het Coronavirus vragen we veel van de sector kinderopvang. In de gezinsopvang met het statuut “sui generis” lijkt alles nog net iets minder evident. Toch is het de boodschap om de basisregels te respecteren in afwachting van eventuele bijkomende maatregelen vanuit de RVA en/of de RSZ.
De Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders is een initiatief van het Sociaal Fonds voor de sector kinderopvang.
Organisatoren gezinsopvang kunnen er terecht voor informatie of ondersteuning bij specifieke problemen in verband met de sociale zekerheid van de onthaalouders.

Lees meer info hierover.  

Samenwerkende onthaalouders: vind hier de correcte informatie over de
RVA-regelgeving.

Afbeelding
onthaalouder

FAQ

Dit valt onder overmacht en bij controle kan je een attest voorleggen.

Dit valt onder overmacht en bij controle kan je dit aantonen met een doktersattest.

Leeftijd valt onder overmacht. Zwakke gezondheid van een gezinslid kan je bij controle aantonen met een doktersattest.

In dit geval is er geen sprake van overmacht.

OPGROEIEN hanteert dezelfde lijn als in de reguliere groepsopvang en in het onderwijs. Er is geen reden om niet te moeten werken.

Als je dit kan aantonen met een doktersattest is er overmacht.

Strikt juridisch gezien is dit helaas geen overmacht.

Als het ziekteverlof niet wordt verlengd kan zij vanaf 3 april beroep doen op de compensatiemaatregel

Dit is overmacht.

Onthaalouders hebben net als werknemers voortaan recht op 10 dagen rouwverlof.

Concreet hebben zij recht op 10 dagen rouwverlof bij overlijden van :

  • de echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner van de werknemer;
  • een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

De eerste 3 dagen moet de werknemer verplicht opnemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. De overige 7 dagen mag de werknemer vrij opnemen binnen het jaar na het overlijden.

Deze wet treedt in werking op 25 juli 2021.