Jobcreatie

In 2022 start het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk in het kader van het VIA 6 met een project ter bevordering van de werkgelegenheid van min-26-jarigen en 55-plussers in de Vlaamse socioculturele sector (PC 329.01 en PC 329.03, Nederlandse taalrol RSZ).

Jobcreatie

Update

Omwille van de arbeidskrapte hebben de beheerders beslist om de deadline met 3 maanden te verschuiven. De uiterste aanwervingsdatum is 31/03/2023. Van zodra de aanwerving gebeurd is stuur je ons een kopie van de arbeidsovereenkomst en het rijksregisternummer van de werknemer. De Q-bis moet niet meer ingevuld worden bij de Dmfa-aangifte.

Wat verwachten we van jou als werkgever?

  • Je engageert je om aan de min-26-jarige of de 55-plusser een kwaliteitsvol onthaal en een goede begeleiding te bieden.
  • Je houdt je aan de voorwaarden:
    • Het gaat om een nieuwe aanwerving
    • Je werft iemand aan voor onbepaalde duur, volgens het overeengekomen arbeidsregime

Formaliteiten

De deadline voor onze eerste oproep van 'Jobcreatie' was 31 mei 2022.
Inschrijven kan helaas niet meer.

Wie ingeschreven heeft, ontvangt ten laatste op 24 juni 2022 een mail van het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk waarin staat of de aanvraag goedgekeurd is of niet.

Na een eventuele toekenning krijg je 6 maanden de tijd voor de aanwerving.

WanneerFormulier en andere documentenInzenddatum
Bij aanwervingKopie arbeidsovereenkomst onbepaalde duurZodra de overeenkomst getekend is
Voor uitbetaling saldoBinnen de maand na het beëindigen van de gefinancierde tewerkstelling
Bij stopzettingOpzegbrief of ander bewijsstukDirect na de stopzetting

 

Belangrijk! Elke wijziging of afwijking moet je vooraf aanvragen via e-mail. Doe je dat niet, dan bestaat het risico dat we je toekenning intrekken.

Hoe gebeurde de selectie?

Deze eerste oproep van jobcreatie was een groot succes. Maar liefst 155 organisaties vroegen een tussenkomst aan voor een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. En dit terwijl het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk oorspronkelijk slechts 50 fulltime trajecten met arbeidsovereenkomst onbepaalde duur voorzien had. Omdat een groot aantal organisaties een aanvraag hebben ingediend en de nood in de sector duidelijk hoog lag, beslisten de beheerders van het SFSCW om alle aanvragen goed te keuren die voldeden aan de voorwaarden.

Tussenkomsten

Aantal maanden tussenkomst12 maanden
Maximale tussenkomst75 % van de loonkosten *
maximum € 3.040/maand per vte
Voorschot
in de loop van de tweede maand na de aanvang van het arbeidscontract
ten hoogste € 15 000
Voorschot
in de loop van de vijfde maand na de aanvang van het arbeidscontract
ten hoogste € 15 000
SaldoNa ontvangst van alle documenten:
arbeidscontract, kostenopgave en evaluatieformulier.

* de loonkostgegevens ontvangen we rechtstreeks van de RSZ

Wil je weten wanneer we de nieuwe oproep lanceren?
Hou dan zeker onze website in de gaten!