Jobcreatie

Ter bevordering van de werkgelegenheid van min 26-jarigen en 55-plussers in de Vlaamse socioculturele sector lanceert het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk , in kader van het VIA 6, opnieuw het project Jobcreatie.(PC 329.01 en PC 329.03, Nederlandse taalrol RSZ).

Jobcreatie

Jouw organisatie engageert zich om een min-26-jarige of een 55-plusser aan te werven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Je krijgt maximaal 12 maanden tussenkomst in de loonkost. Hierbij gaat het om een nieuwe aanwerving.

Jobcreatie oproep 2024

Aanmelden voor dit project is niet meer mogelijk.

Deze nieuwe oproep van jobcreatie was opnieuw een succes. Maar liefst 192 organisaties vroegen een tussenkomst aan voor een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. Binnen het project konden we 49 VTE goedkeuren.

Als jouw organisatie een goedkeuring krijgt ontvang je hiervan op 29/04 een mail vanuit het vormingsfonds sociaal-cultureel werk.

 

Iedere werknemer die bij aanvang van de arbeidsovereenkomst jonger is dan 26 jaar of ouder dan 54 jaar. Het contract moet minimaal halftijds zijn en van onbepaalde duur.
Opgelet: Organisaties die vallen onder PC 329.03 kunnen enkel een aanvraag indienen voor aanwerving van een min 26 jarige!

Na de toekenning heb je 6 maanden de tijd voor de aanwerving. Je engageert je voor een kwaliteitsvol onthaal en een goede begeleiding van de nieuwe werknemer. Daarnaast verwachten we een vlotte administratieve opvolging, die we bewust minimaal hebben gehouden.

  • Je krijgt 12 maanden een tussenkomst van 75 % van de loonkost met een maximum van 3200 euro per maand per vte.
  • Je ontvangt een voorschot, ten hoogste 15 000 euro, in de tweede en vijfde maand na aanvang van het arbeidscontract.
  • Na ontvangst van de nodige gegevens (arbeidscontract, evaluatie, aangifte DMFA) en na afloop van het traject berekenen we het saldo. Hiervoor ontvang je een eindafrekening
* de loonkostgegevens ontvangen we rechtstreeks van de RSZ
  • Je engageert je om binnen de 6 maanden een min-26-jarige of 55-plusser aan te werven voor het goedgekeurde aantal VTE.
  • Je brengt alle nodige formaliteiten tijdig in orde

Bij aanwerving

Bezorg ons per mail, van zodra de overeenkomst getekend is

Bij evaluatie

Binnen de maand na het einde van de gefinancierde tewerkstelling.

Bij stopzetting

Mail een opzegbrief of een ander bewijsstuk naar vormingen [at] vivosocialprofit.org, meteen na stopzetting van het arbeidscontract.

Belangrijk! Elke wijziging of afwijking moet je vooraf aanvragen via e-mail. Doe je dat niet, dan bestaat het risico dat we je toekenning intrekken.

Voor een vlotte afrekening breng je ten laatste één maand na het beëindigen van de tewerkstelling alles in orde.

Wat hebben we van jouw organisatie nodig?
•    Het online evaluatieformulier: Werkgever / werknemer
•    Tijdige aangifte van DMFA, zodat de gegevens bij ons doorstromen.*
•    Het formulier dubbele subsidiëring (aangifte in verband met andere subsidiëringen om uit te sluiten)

*Opgelet: Geef zeker tijdig jouw DMFA aan, het duurt even voor de gegevens bij ons doorstromen.
Hebben we alles tijdig ontvangen? Dan berekenen we het saldo voor jouw organisatie.
Breng je jouw dossier niet tijdig in orde? Dan zijn we verplicht alle reeds gestorte voorschotten terug te vorderen.

Bij de berekening van het saldo houden we rekening met:
•    De reeds ontvangen voorschotten. ( Max € 15000/VTE in de 2e en 5e maand na aanvang van het arbeidscontract)
•    Maximale tussenkomst: 75% van de loonkosten met een maximum van € 3200/maand/VTE.

Het resterende bedrag of het bedrag dat we moeten terugvorderen zal je terugvinden op de eindafrekening die je via het vormingsfonds ontvangt. Van zodra we jouw goedkeuring hebben kunnen we het bedrag uitbetalen.

 

Jobcreatie oproep 2022

Deze eerste oproep van jobcreatie was een groot succes. Maar liefst 155 organisaties vroegen een tussenkomst aan voor een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. En dit terwijl het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk oorspronkelijk slechts 50 fulltime trajecten met arbeidsovereenkomst onbepaalde duur voorzien had. Omdat een groot aantal organisaties een aanvraag hebben ingediend en de nood in de sector duidelijk hoog lag, beslisten de beheerders van het SFSCW om alle aanvragen goed te keuren die voldeden aan de voorwaarden.

Voor een vlotte afrekening breng je ten laatste één maand na het beëindigen van de tewerkstelling alles in orde.
Wat hebben we van jouw organisatie nodig?

*Opgelet: Geef zeker tijdig jouw DMFA aan, het duurt even voor de gegevens bij ons doorstromen.

Hebben we alles tijdig ontvangen? Dan berekenen we het saldo voor jouw organisatie.
Breng je jouw dossier niet tijdig in orde? Dan zijn we verplicht alle reeds gestorte voorschotten terug te vorderen.

Bij de berekening van het saldo houden we rekening met:

  • De reeds ontvangen voorschotten. ( Max € 15000/VTE in de 2e en 5e maand na aanvang van het arbeidscontract)
  • Maximale tussenkomst: 75% van de loonkosten met een maximum van € 3040/maand/VTE.

Het resterende bedrag of het bedrag dat we moeten terugvorderen zal je terugvinden op de eindafrekening die je via het vormingsfonds ontvangt. Van zodra we jouw goedkeuring hebben kunnen we het bedrag uitbetalen.