Jobcreatie

In 2022 startte het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk in het kader van het VIA 6 met een project ter bevordering van de werkgelegenheid van min-26-jarigen en 55-plussers in de Vlaamse socioculturele sector (PC 329.01 en PC 329.03, Nederlandse taalrol RSZ).

Jobcreatie

Deze eerste oproep van jobcreatie was een groot succes. Maar liefst 155 organisaties vroegen een tussenkomst aan voor een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. En dit terwijl het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk oorspronkelijk slechts 50 fulltime trajecten met arbeidsovereenkomst onbepaalde duur voorzien had. Omdat een groot aantal organisaties een aanvraag hebben ingediend en de nood in de sector duidelijk hoog lag, beslisten de beheerders van het SFSCW om alle aanvragen goed te keuren die voldeden aan de voorwaarden.

 • Je engageert je om aan de min-26-jarige of de 55-plusser een kwaliteitsvol onthaal en een goede begeleiding te bieden.
 • Je houdt je aan de voorwaarden:
  • Het gaat om een nieuwe aanwerving
  • Je werft iemand aan voor onbepaalde duur, volgens het overeengekomen arbeidsregime

De deadline voor onze eerste oproep van 'Jobcreatie' was 31 mei 2022.
Inschrijven kan helaas niet meer.

Wie zich aangemeld heeft, ontving ten laatste op 24 juni 2022 een mail van het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk waarin stond of de aanvraag goedgekeurd werd of niet.

Na de toekenning krijg je 6 maanden de tijd voor de aanwerving.

Breng onderstaande zaken tijdig in orde.

 • Bij aanwerving bezorg je ons een kopie van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde duur), zodra de overeenkomst getekend is.
 • Voor de uitbetaling van het saldo bezorg je ons binnen de maand na het beëindigen van de gefinancierde tewerkstelling volgende documenten: 
 • Bij stopzetting dien je de opzegbrief of een ander bewijsstuk voor te leggen, direct na de stopzetting.

Belangrijk! Elke wijziging of afwijking moet je vooraf aanvragen via e-mail. Doe je dat niet, dan bestaat het risico dat we je toekenning intrekken.

 • Aantal maanden tussenkomst: 12 maanden
 • Maximale tussenkomst: 75 % van de loonkosten *, maximum € 3.040 / maand per VTE
 • Voorschot:
  • in de loop van de tweede maand na de aanvang van het arbeidscontract, ten hoogste € 15 000
  • in de loop van de vijfde maand na de aanvang van het arbeidscontract, ten hoogste € 15 000
 • Saldo: Na ontvangst van alle documenten: arbeidscontract, formulier 'dubbele subsidiëring', kostenopgave en de online evaluatie.
* de loonkostgegevens ontvangen we rechtstreeks van de RSZ

Binnenkort staan de eerste afrekeningen gepland in het kader van Jobcreatie 2022. Voor een vlotte afrekening bezorg je ons ten laatste één maand na het beëindigen van de tewerkstelling de nodige documenten.

Zodra we over alle gegevens beschikken, krijg je van ons het nog verschuldigde eindsaldo. Breng je je dossier niet tijdig in orde? Dan zijn we verplicht alle reeds gestorte voorschotten terug te vorderen.

Wil je weten wanneer we de nieuwe oproep lanceren?
Hou dan zeker onze website in de gaten!