Kiesvoorkinderopvang

#kiesvoorkinderopvang

Heb je altijd al gedroomd om met baby’s en peuters te werken? Hield de financiële onzekerheid van die jobverandering je tot op vandaag tegen? 

Je krijgt de kans om een opleiding kinderbegeleider baby’s en peuters te volgen terwijl je al een vast contract krijgt in een crèche!

Ben je werknemer? Stel je dan via deze link kandidaat voor dit project. 

Ben je werkgever? Stel je dan via deze link kandidaat voor dit project.

Afbeelding
kies-voor-kinderopvang

Is het iets voor jou?

 • Je heb een hart voor baby’s & peuters en de job van kinderbegeleider spreekt je aan
 • Je bent geduldig en kan je inleven in de leefwereld van kinderen
 • Je wil kinderen graag troosten en bedenkt leuke en leerrijke activiteiten
 • Je trekt je neus niet op om luiers te verversen
 • Je hebt voldoende kennis van het Nederlands om de opleiding te starten
 • Je bent op moment van inschrijving verbonden aan een arbeidsovereenkomst of werkt onder een zelfstandig statuut. Ook het sui-generis statuut van onthaalouders komt in aanmerking
 • Je doorloopt de inschrijvingsprocedure volledig

Werkzoekenden, medewerkers van paritaire comité 331 of deelnemers van een opleiding in andere opleidingsprojecten georganiseerd door non-profit sectoren, komen niet aanmerking. Andere opleidingsprojecten zijn bv. opleidingen gevolgd in het kader van “VIA Vorming Hogerop” of het “project 3030” in de Vlaamse non-profitsectoren.

Welke opleiding volg je?

Je volgt een opleiding Kinderbegeleider baby’s en peuters aan een Centrum voor volwassenenonderwijs. Deze opleiding duurt 2 semesters. Tijdens je studies ga je al aan het werk in een kinderdagverblijf. 

Hoeveel zal je verdienen als werknemer in opleiding?

Tijdens de volledige opleidingsduur wordt de werknemer betaald conform de sectorale loonschaal B3. De loonschalen volgen de indexevolutie.

Meer informatie over deze loonbarema’s kan opgevraagd worden bij een van de volgende vakbonden:

 • ACV Puls
 • ABVV/BBTK
 • ACLVB

Na het succesvol doorlopen van de opleiding kan je tweede carrière als kinderbegeleider baby’s en peuters van start gaan bij dezelfde werkgever waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten. Je zal dan betaald worden volgens de loonschaal verbonden aan de functie die je uitoefent.

Eenmalige studiebeurs voor onkosten

Voor studenten die in het eerste jaar van de opleiding starten, voorziet het project een éénmalige studiebeurs van € 800. Deze studiebeurs geldt als forfaitaire tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …) en/of de kosten voor kinderopvang.

Opgelet: deze studiebeurs wordt onderworpen aan belastingen!

Dit project kwam tot stand dankzij middelen uit het VIA6-akkoord tussen de Vlaamse Overheid en de sociale partners van de social profit.

Inschrijvingsprocedure

Via deze link kan u zich kandidaat stellen voor dit project. U zal een bevestiging van uw inschrijving ontvangen en er zal u gevraagd worden uw laatste loonfiche te bezorgen.

Voorbeeld loonbrief

VIVO verzamelt alle inschrijvingen. We gaan na of je aan de voorwaarden voldoet & of er voldoende plaatsen zijn voor de geïnteresseerde kandidaten. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een testing.

Tijdens deze testing bekijken we of de opleiding haalbaar is en je profiel goed past om te werken als kinderbegeleider. Deze test wordt afgenomen door gespecialiseerde selectiebureaus. De test bestaat uit een ‘psychotechnisch’ (logica, algemene kennis, …) gedeelte op de computer en een psychologisch gesprek. Er kan pas deelgenomen worden aan het psychologische gesprek (motivatie, zelfredzaamheid en interesse) wanneer de kandidaat slaagt voor de psychotechnische test. Wil je al eens gaan kijken hoe zo’n test eruitziet? Raadpleeg dan zeker de website van Selor: https://www.selor.be/nl/testen/pc-testen/ . Je kan ook op de site van VDAB oefenen: https://www.vdab.be/tests/.

VIVO neemt de beslissing over de definitieve selectie van de kandidaturen. Je moet geslaagd zijn voor de selectietesten. Wanneer het aantal geslaagde kandidaten groter is dan de beschikbare plaatsen zijn volgende voorrangsregels van toepassing voor de definitieve selectie:

 • De testresultaten
 • Kandidaten die op het moment van de aanvraag reeds slaagden voor een deel van de opleiding krijgen voorrang
 • Het beschikbare budget

Je wordt via mail op de hoogte gebracht van de resultaten van de selectieprocedure.

Van zodra je te horen hebt gekregen of je definitief geselecteerd bent, dan gaan we samen met jou op zoek naar een geschikte werkgever in de kinderopvang.

 • VIVO bezorgt elke geselecteerde kandidaat een lijst met werkgevers in de sector die zich geëngageerd hebben om een geselecteerde kandidaat uit het project #kiesvoorkinderopvang in dienst te nemen.
 • Elke geselecteerde kandidaat neemt contact met één (of meerdere) werkgever(s) naar keuze uit de lijst met het oog op een sollicitatiegesprek.

Dit sollicitatiegesprek heeft tot doel om:

 • de kandidaat en de werkgever te laten kennismaken met mekaar
 • informatie uit te wisselen over de job als kinderbegeleider binnen de organisatie
 • een arbeidsovereenkomst te ondertekenen wanneer beide partijen akkoord zijn

Van zodra je een contract krijgt aangeboden bij een werkgever in de kinderopvang, ondersteunt VIVO je om je contract bij je huidige werkgever stop te zetten.

Je contract bij je nieuwe werkgever is van onbepaalde duur. De ingangsdatum van de arbeidsoverkomst valt samen met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd.

Nadat je je nieuwe contract getekend hebt, moet je je huidige arbeidsovereenkomst opzeggen. De opzeg moet correct gebeuren en de duur ervan is afhankelijk van de anciënniteit bij de huidige werkgever. De opzeg dient op het juiste moment te gebeuren zodat het einde van het contract bij de huidige werkgever samenvalt met het begin van het schooljaar & de startdatum van het contract bij je nieuwe werkgever.

Een werknemer die zelf zijn opzeg geeft, moet rekening houden met de volgende opzegtermijnen. Bij vragen over de opzeg en de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst, kan de geselecteerde kandidaat-werknemer in opleiding terecht bij één van de volgende vakbonden:

 • ACV Puls
 • ABVV/BBTK
 • ACLVB

Je start  met de opleiding. Vanaf nu ben je een werknemer in opleiding. De opleiding duurt 2 semesters. Je ontvangt van VIVO éénmalig een studiebeurs om de opleidingskost te betalen.

Voor de stages wordt er in samenspraak met de school en rekening houdend met de leerdoelstellingen en de stagemogelijkheden bij de werkgever, naar gestreefd om de stageperiodes tijdens de opleiding te doen bij de werkgever waarmee een arbeidsovereenkomst werd afgesloten.

Om je te kunnen opvolgen verwacht VIVO dat we op de hoogte gehouden worden van het verloop van de opleiding. Bezorg daarom altijd tijdig de gevraagde documenten aan VIVO. Het is ook belangrijk om VIVO steeds op de hoogte te houden van wijzigingen in je leven die een invloed kunnen hebben op het leertraject, zoals bv. een langdurige ziekte, een zwangerschap, een verandering van school, het wijzigen van contactgegevens en de vervroegde stopzetting van de opleiding.

Je verliest je recht op het project:

 • bij een jaarlijkse ongewettigde afwezigheid van meer dan 1/10e van de opleiding. We verwachten dat je aanwezig bent tijdens de lessen en stages.
 • als je niet slaagt voor je module/jaar. Dubbelen of de opleidingsduur verlengen is niet mogelijk in dit project.