Kiesvoorpersoonsbegeleider

#kiesvoorpersoonsbegeleider

Heb je altijd al gedroomd om met personen met een beperking te werken? Of jongeren in een moeilijke opvoedingssituatie te begeleiden? Hield de financiële onzekerheid van die jobverandering je tot op vandaag tegen?

Je krijgt de kans om een opleiding jeugd en gehandicaptenzorg te volgen terwijl je al een vast contract krijgt in een welzijnsorganisatie! Dit is een organisatie die instaat voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek (gehandicapten, kinderen, jongeren, ouders, ouderen, gezinnen, …).

Ben je werknemer? Momenteel zijn de beschikbare plaatsen ingenomen. Wil je alsnog op de wachtlijst gezet worden? Stel je dan via deze link kandidaat voor dit project. 

Afbeelding
kies-voor-persoonsbegeleider

Is het iets voor jou?

 • Je wil graag werken met mensen met een beperking of jongeren en de job van persoonsbegeleider spreekt je aan
 • Je begeleidt graag groepen, maar ook individuen
 • Je bent geduldig en kan goed luisteren
 • Je kan je goed inleven en wil dat mensen zich op hun gemak voelen
 • Je hebt voldoende kennis van het Nederlands om de opleiding te starten
 • Je bent op moment van inschrijving verbonden aan een arbeidsovereenkomst of werkt onder een zelfstandig statuut.
 • Je doorloopt de inschrijvingsprocedure volledig

Werkzoekenden, medewerkers van paritaire comité 319.01 of deelnemers van een opleiding in andere opleidingsprojecten georganiseerd door non-profit sectoren, komen niet aanmerking. Andere opleidingsprojecten zijn bv. opleidingen gevolgd in het kader van “VIA Vorming Hogerop” of het “project 3030” in de Vlaamse non-profitsectoren.

Welke opleiding volg je?

Je volgt een opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg aan een Centrum voor volwassenenonderwijs. Deze opleiding duurt 4 semesters. Tijdens je studies ga je al aan het werk in een welzijnsorganisatie.

Hoeveel zal je verdienen als werknemer in opleiding?

Je wordt betaald als Opvoeder/persoonsbegeleider niveau B2B, inclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage. De loonschalen volgen de indexevolutie.

Meer informatie over deze loonbarema’s kan opgevraagd worden bij een van de volgende vakbonden:

 • ACV Puls
 • ABVV/BBTK
 • ACLVB

Na het succesvol doorlopen van de opleiding kan je tweede carrière als persoonsbegeleider van start gaan bij dezelfde werkgever waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten. Je zal dan betaald worden volgens de loonschaal verbonden aan de functie die je uitoefent.

Eenmalige studiebeurs voor onkosten

Voor studenten die in het eerste jaar van de opleiding starten, voorziet het project een éénmalige studiebeurs van € 1000. Deze studiebeurs geldt als forfaitaire tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …) en/of de kosten voor kinderopvang.

Opgelet: deze studiebeurs wordt onderworpen aan belastingen!

Dit project kwam tot stand dankzij middelen uit het VIA6-akkoord tussen de Vlaamse Overheid en de sociale partners van de social profit.

Inschrijvingsprocedure

Via deze link kan u zich kandidaat stellen voor dit project. U zal een bevestiging van uw inschrijving ontvangen en er zal u gevraagd worden uw laatste loonfiche te bezorgen.

Voorbeeld loonbrief

VIVO verzamelt alle inschrijvingen. We gaan na of je aan de voorwaarden voldoet & of er voldoende plaatsen zijn voor de geïnteresseerde kandidaten. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een testing.

Tijdens deze testing bekijken we of de opleiding haalbaar is en je profiel goed past om te werken als persoonsbegeleider. Deze test wordt afgenomen door gespecialiseerde selectiebureaus. De test bestaat uit een ‘psychotechnisch’ (logica, algemene kennis, …) gedeelte op de computer en een psychologisch gesprek. Er kan pas deelgenomen worden aan het psychologische gesprek (motivatie, zelfredzaamheid en interesse) wanneer de kandidaat slaagt voor de psychotechnische test. Wil je al eens gaan kijken hoe zo’n test eruitziet? Raadpleeg dan zeker de website van Selor: https://www.selor.be/nl/testen/pc-testen/ . Je kan ook op de site van VDAB oefenen: https://www.vdab.be/tests/.

VIVO neemt de beslissing over de definitieve selectie van de kandidaturen. Je moet geslaagd zijn voor de selectietesten. Wanneer het aantal geslaagde kandidaten groter is dan de beschikbare plaatsen zijn volgende voorrangsregels van toepassing voor de definitieve selectie:

 • De testresultaten
 • Kandidaten die op het moment van de aanvraag reeds slaagden voor een deel van de opleiding krijgen voorrang
 • Het beschikbare budget

Je wordt via mail op de hoogte gebracht van de resultaten van de selectieprocedure.

Van zodra je te horen hebt gekregen of  je definitief geselecteerd bent. Is dit het geval? Dan gaan we samen met jou op zoek naar een geschikte werkgever in een welzijnsorganisatie. Dit is een organisatie die instaat voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek (gehandicapten, kinderen, jongeren, ouders, ouderen, gezinnen, …).

 • VIVO bezorgt elke geselecteerde kandidaat een lijst met werkgevers in de sector die zich geëngageerd hebben om een geselecteerde kandidaat uit het project #kiesvoorpersoonsbegeleider in dienst te nemen.
 • Elke geselecteerde kandidaat neemt contact met één (of meerdere) werkgever(s) naar keuze uit de lijst met het oog op een sollicitatiegesprek. 

Dit sollicitatiegesprek heeft tot doel om:

 • de kandidaat en de werkgever te laten kennismaken met mekaar
 • informatie uit te wisselen over de job als persoonsbegeleider binnen de organisatie
 • een arbeidsovereenkomst te ondertekenen wanneer beide partijen akkoord zijn

Van zodra je een contract krijgt aangeboden bij een werkgever in de gehandicaptenzorg, jeugdhulp of andere welzijnsorganisatie, ondersteunt VIVO je om je contract bij je huidige werkgever stop te zetten.

Je contract bij je nieuwe werkgever is van onbepaalde duur. De aangeboden arbeidsovereenkomst wordt steeds afgesloten voor onbepaalde duur. De ingangsdatum van de arbeidsoverkomst valt samen met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd. 

Nadat je je nieuwe contract getekend hebt, moet je je huidige arbeidsovereenkomst opzeggen. De opzeg moet correct gebeuren en de duur ervan is afhankelijk van de anciënniteit bij de huidige werkgever. De opzeg dient op het juiste moment te gebeuren zodat het einde van het contract bij de huidige werkgever samenvalt met het begin van het schooljaar & de startdatum van het contract bij je nieuwe werkgever.

Een werknemer die zelf zijn opzeg geeft, moet rekening houden met de volgende opzegtermijnen. Bij vragen over de opzeg en de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst, kan de geselecteerde kandidaat-werknemer in opleiding terecht bij één van de volgende vakbonden:

 • ACV Puls
 • ABVV/BBTK
 • ACLVB

Je start met de opleiding. Vanaf nu ben je een werknemer in opleiding. De opleiding duurt 4 semesters. Je ontvangt van VIVO éénmalig een studiebeurs om de opleidingskost te betalen.

Voor de stages wordt er in samenspraak met de school en rekening houdend met de leerdoelstellingen en de stagemogelijkheden bij de werkgever, naar gestreefd om de stageperiodes tijdens de opleiding te doen bij de werkgever waarmee een arbeidsovereenkomst werd afgesloten. 

Om je te kunnen opvolgen verwacht VIVO dat we op de hoogte gehouden worden van het verloop van de opleiding. Bezorg daarom altijd tijdig de gevraagde documenten aan VIVO. Het is ook belangrijk om VIVO steeds op de hoogte te houden van wijzigingen in je leven die een invloed kunnen hebben op het leertraject, zoals bv. een langdurige ziekte, een zwangerschap, verandering van school, wijzigen contactgegevens en de vervroegde stopzetting van de opleiding.

Je verliest je recht op het project:

 • bij een jaarlijkse ongewettigde afwezigheid van meer dan 1/10e van de opleiding. We verwachten dat je aanwezig bent tijdens de lessen en stages.
 • Als je niet slaagt voor je module/jaar. Dubbelen of de opleidingsduur verlengen is niet mogelijk in dit project.