Alle nieuws

5 tips voor het verplicht opleidingsplan

Een opleidingsplan op maat van jouw organisatie is niet langer optioneel, maar verplicht volgens de richtlijnen van de arbeidsdeal. Tenminste voor werkgevers met meer dan 20 werknemers. Een lastige klus? 

Vanuit VIVO inspireren we je graag bij deze uitdaging. Hier zijn onze tips.

Afbeelding
houten blokken samen vormen ze de tekst plan

Tip 1: Ga voor een brede kijk op leren

In de arbeidsdeal hanteert men een brede definitie van opleiding. Niet alleen klassieke formele opleidingen, maar ook informeel leren komt in aanmerking. Grijp de kans om iedereen, zowel directie als de werknemers, bewust te maken van het vele leren dat tijdens het werk gebeurt. Doe bijvoorbeeld een oefening:

  • welke leervormen zetten we nu al in?
  • welke leervormen zouden we nog meer willen/kunnen inzetten?
  • hoe kunnen we dit praktisch aanpakken? 

Via andere leervormen zou je wel eens medewerkers kunnen bereiken die nu niet of minder deelnemen aan opleidingen. 

Tip 2: Formuleer een visie op leren

Heeft jouw organisatie nog geen uitgeschreven visie op leren en het ontwikkelen van de medewerkers? Gebruik de arbeidsdeal om er één op te stellen. Verwoord de principes en de uitgangspunten van het leerbeleid:

  • waarom vinden we leren belangrijk?
  • wat is leren wel en niet?
  • kan iedereen leren?
  • waar liggen in onze organisatie ontwikkelkansen? …

Een heldere visie maakt duidelijk hoe een organisatie kijkt naar leren en ontwikkelen.  Dit helpt de medewerkers om de noodzaak te zien van het (blijven) leren.

Tip 3: Besteed aandacht aan doelgroepen

De arbeidsdeal vraagt acties om risicogroepen te bereiken. Oudere werknemers, werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid en werknemers met een niet-EU nationaliteit nemen opvallend minder deel aan opleidingen. Onderzoek de deelname van deze groepen aan de leerinitiatieven in jouw organisatie en bekijk welke belemmeringen er zijn. Zo kun je gerichte acties ondernemen om deze groepen meer te laten leren.

Tip 4: Maak gebruik van gratis opleiding

Opleiding duur? Dat hoeft niet zo te zijn. VIVO vzw en de vormingsfondsen bieden gratis opleidingsmogelijkheden aan voor werknemers in de social-profitsector. Of gebruik de vele andere beschikbare mogelijkheden. In de sector kan je ook terecht bij VERSO, de werkgeversfederaties en steunpunten/expertisecentra.  Of maak eens tijd om het aanbod op het internet te verkennen. Je vindt er ontelbare webinars, TEDX-filmpjes, praktijkverhalen, … Maak ook deze leermogelijkheden bekend bij jouw medewerkers.

Tip 5: Betrek de werknemersvertegenwoordigers

Het opleidingsplan leg je vanaf nu verplicht voor aan de ondernemingsraad of de werknemersvertegenwoordiging. Wist je dat het sociaal overleg een hefboom kan zijn voor opleiding? Wil je meer samenwerken met de werknemers-vertegenwoordigers? Informeer hen dan regelmatig en transparant over de opleidingsinitiatieven en het proces in de organisatie. Raadpleeg hen actief, bijv. bij het nagaan van de opleidingsbehoeften of het ontwikkelen van een opleiding. Betrek hen bij de evaluatie van concrete leerinitiatieven. Luister naar wat werknemersvertegenwoordigers inbrengen aan noden, problemen en suggesties.  

 

De deadline van 31 maart voor het opleidingsplan nadert snel. Een korte termijn.  Kies dit jaar voor een haalbaar plan en vertrek van wat er al is.  Ga met bovenstaande tips op langere termijn aan de slag.

Veel succes!