Alle nieuws

Duaal leren in het volwassenonderwijs

Vanaf september 2022 kunnen ook cursisten van het volwassenenonderwijs starten met duaal leren. Ze combineren leren in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) met leren op de werkvloer.

Duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

Een duale opleiding is een beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs waarin cursisten de competenties die leiden naar een beroepskwalificatie deels verwerven in het CVO en deels op de werkplek.

Minstens 50% van de lestijd vindt op de werkvloer plaats. De opleidingen die duaal ingericht worden, moeten gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie.

Het is de Vlaamse Regering die beslist welke opleidingen duaal ingericht worden.

Soorten overeenkomsten

Een cursist die een duale opleiding volgt, sluit een betaalde overeenkomst met het centrum voor volwassenenonderwijs en een erkende organisatie. Het aantal uren op de werkvloer bepaalt het type overeenkomst en de leervergoeding voor de cursist.

  • Overeenkomst duale opleiding statuut

De cursist is minstens 20u per week op de werkplek en krijgt een vergoeding voor de uren werkplek- en onderwijsinstellingscomponent. De cursist bouwt ook socialezekerheidsrechten op.

  • Overeenkomst duale opleiding

De cursist is minder dan 20u per week op de werkplek en krijgt enkel een vergoeding voor de uren op de werkplek.

  • Deeltijdse arbeidsovereenkomst

Uitzonderlijk kan er ook een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden afgesloten. Bijvoorbeeld een werkende cursist kan in de eigen organisatie de werkplekcomponent van de duale opleiding uitoefenen. In dit geval is er geen leervergoeding, aangezien de cursist al een loon ontvangt.

Incentives

  • De federale vormingsfondsen geven een begeleidingspremie aan werkgevers van € 125 per maand dat een cursist uit het volwassenenonderwijs bij hen een duaal traject tot zorgkundige volgt.
  • Het Fonds Sociale Maribel 331 subsidieert de loonkost van een cursist die de opleiding kinderbegeleider duaal volgt. De loonkosten van de halftijdse tewerkstelling (max. 20u/week) worden gesubsidieerd. De kosten voor de arbeidsongevallenverzekering, arbeidsgeneeskundige dienst, sociaal secretariaat en eventuele kledij worden NIET gesubsidieerd.
  • Het Fonds Sociale Maribel 319.01 subsidieert de loonkost van een cursist die de opleiding zorgkundige duaal volgt. De loonkosten van de halftijdse tewerkstelling (max. 20u/week) worden gesubsidieerd. De kosten voor de arbeidsongevallenverzekering, arbeidsgeneeskundige dienst, sociaal secretariaat en eventuele kledij worden NIET gesubsidieerd.
  • Vanuit de Vlaamse overheid worden voor organisaties en lerenden ook een aantal incentives voorzien.