Alle nieuws

Leerling moet minimum 4 maanden aanwezig zijn om recht te hebben op de premie kwalificerend werkplekleren.

In het kader van de opleidingen verzorgende/zorgkundige duaal en kinderbegeleider duaal werd tussen onderwijs en sector de afspraak gemaakt dat de leerling werkervaring opdoet in twee verschillende contexten. In de eerste context (residentiële setting of werkplek baby en peuters/voorschoolse opvang) is de jongere minimum 5 en maximum 7 maanden aan de slag. In de tweede context (thuiszorgsetting of werkplek schoolgaande kinderen/buitenschoolse opvang) is de jongere minimum 3 en maximum 5 maanden aan de slag. Deze afspraken werden verankerd in de duale standaardtrajecten.

 

Om recht te hebben op de premie kwalificerend werkplekleren moet de leerling echter minimum 4 maanden aanwezig zijn op de werkvloer. Vanuit het kwaliteitsvol invullen van de opleiding, blijven onderwijs en sector nog altijd achter de volumes staan zoals opgenomen in de duale standaardtrajecten. Maar om het financieel haalbaar te maken voor onze werkgevers en voldoende werkplekken te (blijven) vinden, en in afwachting van de decretale verankering van de uitzondering op de regelgeving wat het minimum van 4 maanden betreft, willen we een zekere mate van flexibiliteit aan de dag leggen, zodat alle werkgevers in het schooljaar 2023-2024 effectief een beroep kunnen doen op de premie kwalificerend werkplekleren.