Alle nieuws

Met succes leren op de werkplek bij vzw De Lovie

In de afgelopen 3 jaar stonden we voor twee grote uitdagingen binnen onze organisatie.
Zo maakten we op basis van inzichten in de praktijk werk van ‘Liever zo’, een vernieuwde visie op omgaan met probleemgedrag. Hoe je dat laat leven in de praktijk is de uitdaging die daaruit volgde.

Daarnaast wilden we een nieuw informaticapakket implementeren: observaties, registraties, aanwezigheden,…allemaal in een ander computerprogramma dan wat vertrouwd was. Grote groepen in suffe vergaderzalen een gestroomlijnde powerpointpresentatie voorschotelen? Luisteren en toekijken om dan pas later echt het geheel te gebruiken in de praktijk?

Wie nog enige neiging voelde tot deze klassieke manier van leren werd aan handen en voeten gebonden door een wereldwijd virus dat dit voor lange tijd sowieso onmogelijk maakte.

Afbeelding
De Lovie

Hoe dan wel?

Er zijn veel alternatieven voor het klassieke leren. De keuze is niet altijd eenvoudig. Enkele vragen die wij ons stelden:

1. Wat willen we bereiken?
Onze visie laten leven in de praktijk vroeg om een gedragsverandering. Het nieuwe computerprogramma ‘leren gebruiken’ vroeg om het aanleren van digitale vaardigheden. Twee verschillende einddoelen.

2. Hoeveel tijd en ruimte hebben we hiervoor?
Een computerprogramma veranderen van de ene dag op de andere maakt dat medewerkers zo snel mogelijk moeten weten hoe het moet.
Een cultuur veranderen, dat is een proces dat meer tijd vraagt en maar langzaam aan verandert. Hier zagen we een tijdsluik van 8 jaar.

Twee werkvormen

Er werden dan ook 2 totaal verschillende werkvormen gekozen, namelijk pilootprojecten rond de vernieuwde visie waarbij teams met elkaar in discussie en overleg gingen om de vertaalslag naar hun eigen praktijk te maken.
Voor het leren gebruiken van het informaticapakket leidden we telkens één teamlid op die het daarna leerde aan de andere collega’s van het team.

Ervaringen

1. Zoek de juiste sleutelfiguren.
Jonge collega’s die van kindsbeen af met computers omgaan en vlotjes communiceren blijken goede leraars te zijn in de praktijk. Vragen werden vlot aan hen gesteld. Bij pilootprojecten blijkt het net goed om een extern iemand te laten aansluiten.

2. Kijk hoe de andere teams het doen.
Op de eigen werkplek iets leren of aanleren betekent niet dat je op je eigen eiland het warm water moet uitvinden. Zorg voor voldoende contactmomenten en communicatiemogelijkheden. ‘Anderen’ kunnen inspirerend zijn.

3. Vier succes en geef feedback over vooruitgang.
Op vaste momenten houdt een pop-up mensen op de hoogte van de vorderingen in het gebruik van het computerprogramma. In de pilootprojecten staan we regelmatig stil bij de afgelegde weg. Soms hoort hier een glaasje cava bij.

Besluit

De keuze om in te zetten op leren op de werkplek blijkt succesvol. Het computerprogramma geraakte supersnel geïntroduceerd en de visie wordt duurzaam ingebed in het denken van de medewerkers. Beide werkvormen zijn arbeidsintensief op korte termijn maar renderen des te meer op lange termijn.

 

Marinka Coulier
afdelingsverantwoordelijke De Lovie

VZW De Lovie is een sociale organisatie in de Westhoek die ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap of andere beperking.