Alle nieuws

Netwerkdag Cultuursensitieve Zorg - 31 mei (Brussel)

De Reflectiegroep Cultuursensitieve zorg Brussel, waarin VIVO participeert, biedt een dag aan met workshops en gesprekstafels.

Centrale gast is Naima Charkaoui, die de afgelopen jaren 2 opgemerkte boeken schreef over racisme. Zij zal het hebben over racisme in de zorg en de gevolgen ervan.

VIVO presenteert er een workshop over ‘Ziedet?’, het online leerplatform over cultuursensitief werken. Een kans voor wie dit nog niet kent om de eigen skills bij te werken!

En verder biedt deze dag natuurlijk volop de gelegenheid om met collega’s bij te praten en je netwerk uit te breiden.