Begeleiden van verandering

Na deze vorming kan je:
- inzicht hebben in de verschillende fasen van een veranderingsproces, gebaseerd op de curve van Kübler-Ross
- inzicht hebben in de waarderende benadering en begrijpen hoe je deze kan toepassen bij het begeleiden van medewerkers en teams tijdens veranderingen, met het oog op positieve resultaten
- beschikken over kennis van belangrijke vaardigheden en competenties die nodig zijn voor het begeleiden van veranderingsprocessen, en het vermogen hebben om deze vaardigheden zelfstandig toe te passen
- een reflectieve kritische houding aannemen ten opzichte van hun eigen rol in concrete casussen, waardoor ze hun begeleidingspraktijk kunnen verbeteren
- in staat zijn om doelen en prioriteiten te stellen voor toekomstige acties en beslissingen, wat leidt tot doelgericht handelen in veranderingsprocessen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 24 september 2024 09:30 - 16:00 VCOK Raas Van Gaverestraat 67 A Gent

Programma

In jouw rol ben jij de motor die veranderingen op de werkvloer in gang zet. Maar hoe begeleid je deze veranderingen op een effectieve en inspirerende manier? Dat ontdek je tijdens deze vorming, waar je samen met andere leidinggevenden en pedagogisch coaches de kunst van veranderingsbegeleiding onder de knie krijgt.

Je leert hoe je je medewerkers kunt motiveren om met enthousiasme deel te nemen aan veranderingen. We onderzoeken hoe je participatie in het veranderingsproces kunt stimuleren en hoe je kunt omgaan met weerstand binnen het team. Daarnaast ontdek je hoe je het team kunt ondersteunen en ervoor kunt zorgen dat de behaalde resultaten en acties duurzaam verankerd worden.

De waarderende benadering dient als ons kompas naar effectieve verandering. Je krijgt de kans om je eigen praktijkvoorbeelden en casussen in te brengen en deze te bespreken met andere deelnemers, waardoor je met concrete inzichten en oplossingen kunt naar huis gaat.

WERKVORM EN METHODIEKEN
- Leergesprekken
Na een theoretisch model, krijgen je een uitdagende vraag om met enkele andere deelnemers het model toe te passen op jouw praktijk. De oefening eindigt in een groepsbespreking met opsomming van de meest opvallende tips/ideeën.
- Case besprekingen
De lesgever of een deelnemer brengt een case aan en samen zoeken we naar meerdere mogelijkheden om effectiever te werken vanuit de waarderende benadering van het model ‘veranderingsprocessen’.

Duur: 1 dag

VOOR WIE
Leidinggevenden en pedagogisch coaches voor gezins- en groepsopvang 0-12 jaar.

OVER DE LESGEVER
Ellie Kuipers studeerde maatschappelijk werk. Ze werkt als educatief medewerker bij VCOK, kent de doelgroepen en de relevante thema’s van de kinderopvang. Als ondersteuner in de buitenschoolse opvang coacht zij leidinggevenden, begeleiders en teams. Ze geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 24 sep 2024 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-24BV1 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Omgaan met verandering Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang