Samenwerking met de vormingsfondsen

In de social-profitsector zetten de sociale partners zich in om vorming, training en opleiding te stimuleren door de oprichting van sectorale vormingsfondsen, ook wel ‘fondsen risicogroepen’ genaamd.

De meeste fondsen hebben het statuut van een fonds voor bestaanszekerheid. De sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties beheren er samen de inkomsten wat meestal neerkomt op 0,10 % van de brutoloonmassa van de werknemers uit de sector. Deze inkomsten worden ingezet voor acties en vormingsinitiatieven gericht op de risicogroepen. Deze risicogroepen worden per sector gedefinieerd door een CAO.

VIVO werkt intens samen met de Vlaamse Vormingsfondsen.

Deze samenwerking zorgt ervoor dat de sociale partners van de verschillende fondsen vormingen en opleidingen kunnen stroomlijnen.

Ook met de federale vormingsfondsen (Ziekenhuis, Ouderenzorg en Gezondheidsinstellingen en – diensten) wordt samengewerkt via de overkoepelde vzw FeBi.