Subsidie voor vorming met interne opleider

Wil je als LDE-onderneming graag een opleiding organiseren en heb je de perfecte lesgever zelf in dienst?
Dan kan je via het vormingsfonds LDE een tussenkomst aanvragen van 12,5 euro per vormingsuur.

Wat zijn de voorwaarden?

Specifiek

 • Het thema van de vorming kadert in:
  • de versterking van beroepsoverstijgende competenties
  • de permanente vorming van dienstverlenende activiteiten
  • het werken aan loopbaanontwikkeling
  • het opmaken van persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • het implementeren van een kwaliteitsmodel.
 • De vorming duurt minstens 3 uur.
 • Je kan elk vormingsuur bewijzen.
 • De vorming ging door in het kalenderjaar waarin je de aanvraag doet.
 • Je motiveert de expertise of kwalificaties van de opleider bij de aanvraag (zoals gevolgde opleidingen, vakgebied, enzoverder).

Algemeen

 • Aan de vorming nemen enkel LDE-doelgroepwerknemers en medewerkers van een LDE-afdeling of –onderneming deel. Vormingen gevolgd door de LDE-medewerkers moeten steeds ten goede komen aan de werking van de LDE-onderneming.
 • Je hebt recht op onze tegemoetkoming voor zover er geen andere financiering voor de vorming is. Dubbele financiering is uitgesloten.
 • De deelnemers betalen geen enkele financiële bijdrage voor de vorming. We betalen geen tussenkomsten uit aan werknemers.
 • Elke deelnemende onderneming verbindt zich ertoe om de steun van het Vormingsfonds LDE bekend te maken bij de deelnemers.

Afbeelding
opleider

Hoe vraag je de subsidie aan?

 • meld je aan op het Extranet (nog geen login?)
 • klik op ‘subsidies’
 • klik op ‘subsidieaanbod’
 • je vindt alle informatie terug bij ‘Dien een subsidieaanvraag in – interne opleider’ op de detailpagina
 • het vormingsfonds LDE laat je zo snel mogelijk weten of het je aanvraag goedkeurt.

Hoe krijg je de betaling?

 • Laad binnen de 14 dagen na de vorming de volgende documenten op in Extranet bij ‘Documenten’:
  • het terugbetalingsformulier
  • de gehandtekende aanwezigheidslijst