Succes met je studies

Studeer je aan een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)? Dan betalen de Vlaamse vormingsfondsen in bepaalde gevallen een deel van je inschrijvings- en cursusgeld terug.

Per schooljaar kan je tot 150 euro van je inschrijvingsgeld en tot 50 euro van je cursusgeld terug krijgen.

volwassenenonderwijs

Een aanvraag doen

Kijk eerst of je beantwoordt aan deze vier voorwaarden:

 • Je volgt één van de opleidingen waarvoor een tussenkomst voorzien is in een CVO
 • Zowel jij, het CVO als de verantwoordelijke op jouw stageplaats vullen het aanvraagformulier volledig in. Want alleen volledig en correct ingevulde formulieren komen in aanmerking voor een tussenkomst.
 • Je verstuurt je aanvraag ten laatste op 31 mei van het lopende schooljaar.
 • Je hebt een stageovereenkomst bij een vzw die behoort tot één van de volgende paritaire comités (PC): PC 319.01, PC 329 of PC 331. Dit wil zeggen dat organisaties uit de openbare sector, onderwijs, ... (zoals OCMW’s en scholen) niet in aanmerking komen.

Voor dit schooljaar kan je een aanvraag doen als je één van volgende opleidingen volgt:

 • Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang
 • Begeleider in de kinderopvang
 • Boekhoudkundig bediende
 • Educatief kinderwerker
 • Interculturele medewerker
 • Jeugd- en gehandicaptenzorg     
 • Meertalig polyvalent bediende
 • Secretariaatsmedewerker
 • Verzorgende
 • Webontwikkelaar
 • Webserverbeheerder
 • Zorgkundige

Als je op de vier voorwaarden een positief antwoord kan geven, aarzel dan niet om het aanvraagformulier in te vullen en aan ons te bezorgen op voor 31 mei op succesmetjestudies [at] vivosocialprofit.org.