Alle tools

Activiteitenlijst voor opleiding Kinderbegeleider Duaal - luik schoolgaande kinderen (IVV Gent)

Instrument

In de activiteitenlijst vind je terug welke activiteiten in de organisatie aan bod moeten komen. In deze activiteitenlijst staan alle competenties vermeld die de leerling tijdens de periode in de buitenschoolse kinderopvang moet kunnen inoefenen.

IVV Gent werkte een activiteitenlijst uit waarin je duidelijk kan aanduiden in welke periode welke activiteit aan bod komt. 

Deze competenties worden geëvalueerd tijdens twee evaluatiemomenten aan de hand van de evaluatiebundel

Download het bestand