Alle tools

Evaluatiebundel opleiding Kinderbegeleider Duaal - luik schoolgaande kinderen (VIVATO)

Instrument

Dit evaluatie-instrument geeft een overzicht van alle competenties die de student dient te bereiken binnen de opleiding ‘Kinderbegeleider Duaal’ binnen de context van schoolgaande kinderen. Deze competenties zijn gebaseerd op het standaardtraject ‘Kinderbegeleider Duaal’ (specialisatiejaar BSO). De student werkt gedurende de ganse periode binnen het kinderdagverblijf aan deze competenties. Deze evaluatiebundel dient om na te gaan in welke mate de verschillende competenties van een beginnend kinderbegeleider bereikt zijn.

Er vinden 3 evaluatiemomenten (voor de herfstvakantie, voor de kerstvakantie en op het einde van de periode) plaats waarop de groei van de ingeoefende competenties (zie activiteitenlijst) in overleg met de student, mentor en trajectbegeleider worden besproken. Tijdens de eindevaluatie worden alle competenties besproken. 

Deze evaluatiebundel dient om na te gaan in welke mate de verschillende competenties van een beginnend kinderbegeleider bereikt zijn.

Aan het einde van iedere periode worden de competenties geëvalueerd.

 

Download het bestand