Alle tools

Onderzoek naar werkbaar werk

de voorkant van het korte rapport

VIVO onderzocht de beleving van het werk door de medewerkers uit onze sector. We deden dit met steun van het Europees Sociaal Fonds. Door dit onderzoek maakten we de werkbaarheidsresul­taten van de werkbaarheidsmonitor wat concreter. Het volledige rapport vind je hier.

Rapport
Download het bestand