VIVO is partner voor de Vlaamse overheid

VIVO is actief op een breed speelveld van beleidsdomeinen: Werk en sociale economie, Onderwijs en Vorming, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Cultuur, en zeker ook rond het thema Inburgering en Gelijke kansen. Op deze terreinen worden meerdere beleidsinstrumenten ingezet. VIVO is daarbij sinds jaar en dag een vertrouwde partner waar het gaat over maatregelen om de social profit te ondersteunen op vlak van vorming en tewerkstelling. Deze instrumenten worden daarbij ingezet:

Om het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te ondersteunen werkt de Vlaamse overheid met sectorconvenants. Op maat van de sector en met betrokkenheid van de sociale partners krijgt een tweejaarlijks actieprogramma vorm. VIVO neemt de engagementen voor de sector op en kan daardoor beschikken over 7 sectorconsulenten. Naast het algemene convenant bestaat er een specifiek addendum rond Non-discriminatie en Inclusie, een Duaal addendum rond Leren en Werken en een addendum rond Focus op Talent.

 

Lees hier het sectorconvenant

Om de vijf jaar onderhandelen de Vlaamse sociale partners voor de social profit met de Vlaamse overheid een overkoepelend interprofessioneel akkoord. Dit akkoord bevat naast een aantal koopkrachtmaatregelen meestal ook een aantal kwaliteitsmaatregelen. Bv. de uitrol van de IFIC-functieclassificatie maatregelen om vorming en opleiding te bevorderen, de werkbaarheid vergroten en de instroom, doorstroom en uitstroom verbeteren. VIVO is bij verschillende acties betrokken als uitvoerder. VIA6 werd in eind 2020 afgesloten

Ook met de VDAB sluit VIVO een tweejaarlijkse samenwerkingsovereenkomt. Daarbij gaat het over wederzijdse informatie-uitwisseling en het leveren van advies over knelpuntberoepen en de planning en evaluatie van opleidingen voor werkzoekenden naar beroepen in de social-profit sector. VDAB zorgt op zijn website voor informatie en cijfermateriaal over de social-profitsector. VIVO zorgt anderzijds voor de nodige informatiedoorstroom naar de consulenten die voor werkzoekenden en werkgevers in de sector actief zijn.

Als de Vlaamse overheid in haar beleidsvorming input nodig heeft vanuit de social profit biedt VIVO vaak het kanaal waarlangs deze input vanwege de sociale partners verzameld wordt. Denk bv. aan het uitbrengen van adviezen inzake de modernisering secundair onderwijs, of over de toekomst van Regionale Technologiecentra