Vlaamse social-profitsectoren

 

De gezinszorg (PC 318.02)

Binnen paritair comité 318.02 zijn 32 grote diensten voor thuiszorg actief. Samen verschaffen ze werkgelegenheid aan ruim 28.000 mensen, goed voor bijna 21.000 voltijdse equivalenten (vte). De hoofdmoot is aan het werk als verzorgende/zorgkundige, daarnaast zijn velen aan de slag als logistiek medewerker en zijn er uiteraard ook een aantal begeleidings- en andere omkaderingsfuncties.

 

De Vlaamse Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten (PC 319.01)

Het paritair (sub)comité 319.01 omvat een diversiteit aan organisaties die instaan voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek (kinderen, gehandicapten, jongeren, ouders, ouderen, gezinnen,…). 
De sector stelt binnen een 500-tal vzw's verspreid over Brussel en Vlaanderen ongeveer 40.000 mensen te werk waarvan de meesten actief zijn in de gehandicaptenzorg.

De Maatwerkbedrijven (PC 327.01)

Beschutte werkplaatsen

Beschutte werkplaatsen stellen personen met een arbeidshandicap te werk die tijdelijk of definitief niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen.  Vandaag stellen de 54 werkplaatsen in Vlaanderen 20.140 mensen te werk, waarvan 17.417 personen met een arbeidshandicap.

Binnen de werkplaatsen wordt werk op maat gecreëerd voor iedereen (onder andere door vorming, training-on-the-job, ergonomische aanpassingen, opsplitsen van het werk in deeltaken…).  Het gaat om heel uiteenlopende activiteiten: groenzorg, drukwerk, houtbewerking,  verpakking,

De sector is in verandering.  Het maatwerkdecreet collectieve inschakeling (in voege vanaf 1 april 2015) creëert één kader voor de huidige beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en invoegbedrijven.   Meer info vind je op de website sociale economie.


Sociale werkplaatsen

Zowat 8.800 werknemers hebben een contract in één van de 88 erkende sociale werkplaatsen. De meeste van deze werknemers betreft ‘doelgroepwerknemers ‘ die geen job vinden in een regulier bedrijf door allerlei factoren: gebeurtenissen en problemen in het persoonlijke leven, mentale en fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen, korte scholing ….

De sociale werkplaatsen in Vlaanderen zijn actief in zeer diverse sectoren: kringwinkels, onderhouden van openbaar groen, bossen, schoonmaken van gebouwen en bushokjes, bouw en renovatie, sociale restaurants, strijkwinkels, fietsherstelplaatsen en fietspunten, ...  Sociale werkplaatsen maken een tewerkstelling mogelijk door een zeer intensieve begeleiding en het ontwikkelen van werk op maat van de individuele werknemer. 
De sector is in verandering.  Het maatwerkdecreet collectieve inschakeling (in voege vanaf 1 april 2015) creëert één kader voor de huidige beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en invoegbedrijven.  Meer info vind je op de website sociale economie.


De socio-culturele sector (PC 329.01)

In paritair comité 329.01 werkten in 2011 zo’n 20.000 werknemers. Tussen 2003 en 2012 groeide de sector met 35%. De honderden organisaties die de sector rijk is, bieden een brede waaier van activiteiten aan die zowel (re)creatief, educatief als maatschappelijk georiënteerd kunnen zijn. Het sociaal-cultureel werk herleiden tot initiatieven die netjes behoren tot één van deze domeinen zou echter verkeerd zijn. Net de integratie van vorming, animatie,cultuur en sociale actie is immers een specifiek kenmerk van het sociaal-cultureel werk. De socioculturele sector kent dan ook niet minder dan 17 subsectoren. 

De Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Paritair comité 331 is verdeeld in 2 subsectoren: de kinderopvang en de gezondheidsinstellingen en –diensten. Binnen de kleinere sector van de gezondheidsdiensten zijn zo’n 1800 medewerkers actief, verspreid over een 100-tal werkgevers. De kinderopvang is een heel divers landschap met méér dan 5.000 werknemers in de gesubsidieerde kinderopvang en zo’n 7.000 zelfstandige onthaalouders.

Bekijk ook de recente arbeidsmarktcijfers voor alle Vlaamse social-profitsectoren op de website van VERSO.