Vormingsaanbod voor sociale werkplaatsen

VIVO organiseert op vraag van het Vormingsfonds een uitgebreid sectoraal aanbod van opleidingen, zowel voor doelgroepmedewerkers als voor monitoren en omkaderingspersoneel.

In de opleidingsbrochure vind je het volledige vormingsaanbod terug.
Je vindt alle praktische informatie terug in deze prijslijst.
Wil je je eigen budget bijhouden? Dat kan via deze Excel.

Je kan ook een opleiding opzoeken in onze databank.

 

Praktische informatie

Het oude inschrijvingssysteem vervalt volledig. Je moet niet meer inschrijven op het einde van het jaar, om dan in het begin van volgend jaar te moeten wachten op toewijzingen en dan opnieuw te moeten inschrijven op plaatsen waarvoor je inschreef.

We gaan voor een volledig nieuw systeem. Dit jaar werken we voor het eerst met een eigen (virtueel) budget per sociale werkplaats. Het beschikbare budget verdeelde het vormingsfonds over de werkplaatsen, op basis van het aantal VTE. Het vormingsfonds hield  rekening met een basisbedrag per werkplaats. Door op deze manier te werk te gaan, geven we de werkplaatsen meer keuze om vormingsbeleid uit te stippelen op maat van jouw organisatie én beperkten we de administratieve belasting.

Dit betekent concreet dat je vanaf nu doorheen het hele jaar kan inschrijven voor het open kalenderaanbod en vormingen (uit de brochure) kan organiseren op de werkvloer, zolang je budget dat toelaat. Na ontvangst van de brochure, kan je aan de slag voor het volgende kalenderjaar. Maar je kan ook gerust wachten met plannen op een moment dat beter uitkomt. Houd er wel rekening mee dat lang wachten een risico inhoudt: dit kan ervoor kan zorgen dat er geen vrije plaatsen meer zijn in het open kalenderaanbod, of dat de agenda van de lesgever al volgeboekt is. Ga er dus tijdig mee aan de slag!

Vragen over de nieuwe werkwijze?

In november krijgt de contactpersoon een mail van VIVO met daarin de brochure en het precieze bedrag voor jouw werkplaats. Kregen jullie deze info nog niet, neem dan contact op met VIVO.

Met dit budget kan je zowel vormingen in company organiseren, als medewerkers inschrijven op een vorming uit het open kalenderaanbod. Je kan het budget niet gebruiken voor vormingen buiten de brochure.

In het geval je meer opleidingen aanvraagt dan toegelaten binnen jullie budget, zal VIVO in het daaropvolgende kalenderjaar een afrekening sturen voor de vormingen die boven budget waren. Let op: we vragen jullie om maximum 1 vorming boven budget in te dienen. Hoe je dit bijhoudt, lees je hieronder bij ‘Hoe weet ik hoeveel budget ik over heb?’.

Net zoals de vorige jaren, kan je de medewerkers rechtstreeks inschrijven via Extranet.

Via Extranet kan je bovendien voor jouw organisatie de stand van zaken opvolgen voor alle vormingen. Je kan ook de historiek raadplegen: welke vormingen volgden werknemers al eerder?

Om met Extranet te werken, moet er een login aangevraagd worden. Er moet minstens één persoon in je organisatie geregistreerd zijn als contactpersoon. Heb je nog geen login? Vraag aan via:
https://www.vivosocialprofit.org/faq-extranet.

Zowel voor de basiscursus als voor de andere vormingen in het open kalenderaanbod, kan je inschrijven zolang er plaats is. Wie eerst inschrijft mag eerst deelnemen. Zodra het maximum aantal deelnemers bereikt is, komt de eerstvolgende kandidaat-deelnemer op de wachtlijst. Als er een deelnemer wegvalt, nodigen we wie op de wachtlijst staat uit om alsnog deel te nemen.

Hiervoor doe je ook een aanvraag via Extranet. Via deze weg kan je de stand van zaken opvolgen voor alle vormingen. Daarna kan je contact opnemen met de opleider voor het inplannen van de afspraak. Houd er rekening mee dat je tijdig een aanvraag moet doen bij de opleider om zeker te zijn dat je de vorming dit kalenderjaar nog kan inplannen.

Om met Extranet te werken, moet er een login aangevraagd worden. Er moet minstens één persoon in je organisatie geregistreerd zijn als contactpersoon. Heb je nog geen login? Vraag aan via: https://www.vivosocialprofit.org/faq-extranet.

Er zijn heel wat organisaties die wellicht een in company opleiding willen inrichten maar eigenlijk te weinig deelnemers hebben. Geen nood, dit hoeft geen rem te zijn. Je kan contact opnemen met de opleidingsverstrekker, alle logistiek regelen en (indien nodig) communiceren naar Herwin dat er nog X aantal plaatsen vrij zijn. Je kan een in company (of intercompany in dit geval) vast leggen met een ander maatwerkbedrijf/sociale werkplaats.

Voorlopig gaat dit niet automatisch. Daarom kan je op deze pagina bovenaan een Excelbestand vinden. Hiermee kan je zelf bijhouden welke opleidingen je aanvraagt. Wanneer je alles ingevuld hebt, krijg je automatisch te zien hoeveel budget je al benutte en de inschatting van de factuur die je van VIVO kan verwachten indien jullie over budget gaan.

Omdat er kosten zijn die niet altijd op voorhand vastliggen (zoals cursusmateriaal per deelnemer of verplaatsingsvergoeding), is dit slechts een inschatting van de vermoedelijke kost. De uiteindelijke afrekening kan hier licht van afwijken.

Je kan je budget gebruiken voor het volledige kalenderjaar 2022. Voor 2023, krijgt je organisatie opnieuw een budget.

We vragen om maximum 1 vorming boven budget te gaan. Willen jullie meer aanvragen vanuit de brochure? Geen probleem, in dat geval kunnen jullie gewoon rechtstreeks contact opnemen met de opleiders en dan factureren zij rechtstreeks aan jullie. De contactgegevens van alle lesgevers vind je in deze brochure.

Neem dan contact op met:

Het project taalcoaching

Naast het sectorale aanbod financiert het Vormingsfonds in 2022 ook 10 trajecten ‘Taalcoaching op de werkvloer’. Je leest er alles over in de brochure. Dit aanbod staat los van het gewone vormingsaanbod en volgt een eigen toekenningsprocedure. Indienen doe je via dit formulier voor vrijdag 10 december 2021: https://forms.gle/U9Hg6UHLQHH8XXq59.

Afwezigheden?

Heb je iemand ingeschreven maar kan die persoon toch niet deelnemen aan een opleiding?

Breng ons ook steeds zo snel mogelijk op de hoogte en maak zo een collega die op de wachtlijst staat gelukkig.

Je bent daarnaast verplicht VIVO vzw schriftelijk (per mail) te verwittigen, uiterlijk 3 dagen voor de start van de opleiding! Indien we geen schriftelijke annulering ontvangen, rekenen we een administratieve kost aan van 50 euro per dag én per persoon. Dit zowel voor omkaderingspersoneel als voor doelgroepwerknemers.

Je moet dit steeds ook schriftelijk melden om de administratieve kost te vermijden van 50 euro per dag en per persoon: stuur een mail naar vormingen [at] VIVOsocialprofit.org.">vormingen [at] vivosocialprofit.org.

Annulatievoorwaarden

Bij vormingen die doorgaan op de werkvloer staat de uiterste annuleringsdatum vermeld in de bevestigingsbrief. Indien je na deze datum annuleert, rekenen wij de annuleringskost van de opleidingsverstrekker door aan de werkplaats. Voor groepsopleidingen loopt dit snel op, annuleer dus op tijd!

Vlaams Opleidingsverlof

Voor verschillende vormingen, waaronder de ‘Basiscursus voor begeleiders op de werkvloer’ is er een erkenning zijn voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Alle administratie hiervoor zal verlopen via de opleidingsverstrekker. Opgelet: vermeld zeker het rijksregisternummer bij de inschrijving van de deelnemers.

Meer informatie over het Vlaams opleidingsverlof vind je hier:  https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

Aandachtspunten

De detailgegevens van de deelnemers bezorg je ten laatste 14 dagen vóór aanvang van de cursus via Extranet. Werden deze uitzonderlijk nog niet doorgegeven, dan krijg je na het einde van de cursus nog één herinnering. Hierna dienen we de gegevens binnen de week te ontvangen, zo niet dan wordt 10 % van de opleidingskost aangerekend aan de werkplaats.

Vindt de opleiding bij jullie op de werkvloer plaats? Een kwaliteitsvolle opleiding vraagt een geschikt lokaal. Zorg in je werkplaats dus voor een rustig en ruim lokaal met een drankje voor de lesgever en deelnemers. Om de lesgever de mogelijkheid te geven de cursus voor te bereiden, vragen we om het lokaal een half uur voor de start al beschikbaar te stellen.

Overleg

BELANGRIJK: Bij inschrijving gaat VIVO ervan uit dat de deelname aan het sectoraal aanbod en de keuze van de opleidingen werden overlegd met de syndicale delegatie/werknemersvertegenwoordiging.

Je vindt je ding niet tussen deze titels? Zoek dan in het sectoroverschrijdend aanbod van VIVO.

In company aanvragen

Heb je in de brochure een vorming gevonden die je graag wil organiseren op de werkplek?

Volg dan de volgende stappen:

1. Vraag je in company vorming aan via de inschrijfknop. Kies hierbij de titel en opleider die je wenst. 

2. Je ontvangt binnen de 2 weken een goedkeuring voor je vorming (via Extranet?). Opgelet: wij keuren aanvragen goed tot max 1 vorming boven jullie budget.

Daarna kan je de volgende informatie terugvinden via Extranet:

  • De contactgegevens van de opleider
  • Instructies voor de concrete organisatie van het incompany traject dat je goedgekeurd kreeg
  • Een code waarmee je in extranet de opleiding definitief kan vastleggen.

3. Je contacteert de opleider om alle afspraken te maken over de vorming

  • Data en uren
  • Exacte locatie
  • Keuze van de formule

Bereid je voor, geef zoveel mogelijk achtergrondinfo zodat de opleider een programma kan voorstellen dat echt aansluit op jouw vraag en specifieke context.

4. Je brengt de inschrijving administratief in orde, door de data, uren en locatie en de teamleden in te vullen in Extranet.