Vormingsbudget – Sociaal-cultureel werk (PC 329)

De Vlaamse Regering ondersteunt de opleidingsinspanningen in de social profit. Zij stelt hiervoor via VIVO vzw middelen ter beschikking. De Raad van Bestuur kent aan elke organisatie een budget toe in functie van het aantal voltijds equivalenten.

Afbeelding
podiumtechnieker

Terugbetaling van vormingen

Het vormingsbudget kan je gebruiken voor de terugbetaling van door de organisatie betaalde vormingen. Hiervoor krijgt elke organisatie een maximum toegekend bedrag. We kennen het vormingsbudget toe en betalen het uit aan de maatschappelijke zetel. Is er een deelwerking? Ook deze uitbetaling verloopt via deze weg.

Elke organisatie die behoort tot de Socio-culturele sector (PC 329) en die valt onder RSZ-kengetal 262 of 862, met minimum 0,95 VTE in dienst.
Wij krijgen de gegevens rechtstreeks door via het werkgeversrepertorium. De organisaties die in aanmerking komen worden door ons gecontacteerd.

Heb je van ons geen informatie ontvangen en wil je weten of je organisatie in aanmerking komt, neem dan even contact op.

In functie van de vormingsnoden van je organisatie kan je een terugbetaling vragen voor:

 • Optie 1: een interne vorming door een externe opleider. Je kan de lesgeverskost (inclusief vervoerskosten, didactisch materiaal) en de kost voor het huren van een lokaal indienen. Bezorg ons de facturen.
 • Optie 2: een externe vorming of studiedag.Je kan de terugbetaling vragen voor de kosten van korte vormingen, zoals het betaalde inschrijvingsgeld voor studiedagen of langdurige vormingen, zoals taal- of computervormingen, communicatietrainingen, ..

Je kan enkel opleidingskosten inbrengen van het betreffende jaar. Loon- en verplaatsingskosten voor werknemers en maaltijdkosten betalen we niet terug.

Dubbele financiering is uitgesloten. Dus bijvoorbeeld: voor taalondersteuning kan je geen dossier indienen zowel bij het Sociaal Fonds voor het Sociaal-cultureel werk als binnen het vormingsbudget.

Praktische afspraken

Je dient de subsidieaanvragen online in via het Extranet.
Je kan er de stand van zaken voor jouw organisatie opvolgen.
Opgelet: Je hoeft geen extra opleidingskosten meer in te dienen indien je met één aanvraag meteen het toegekende budget opgebruikt.

Via Extranet kan je online inschrijven op ons vormingsaanbod of een subsidieaanvraag indienen.

 • Heb je nog geen login?
 • Je bent je paswoord kwijt?
 • Je hebt een andere vraag over Extranet?

Via onze informatiepagina kan je alle antwoorden terugvinden.

Een subsidieaanvraag is volledig als het volgende onderdelen bevat:

 • Algemene informatie opleiding
 • Deelnemersprofiel
 • Inlichtingenfiche bij de 1e subsidieaanvraag van het subsidiejaar.
 • Factuur of betalingsbewijs Is de aanvraag onvolledig?

Dan krijg je van één van onze medewerkers hierover een mailtje.

 • Vormingsbudget 2022: Je kan doorlopend subsidieaanvragen indienen t.e.m. 15/02/2023.
 • Vormingsbudget 2023: Je kan vanaf 01/01/2023 doorlopend subsidieaanvragen indienen t.e.m. 15/02/2024.

Wij stellen alles in het werk om de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.
In Extranet kan je altijd de status van je dossier opvolgen.
Opgelet: dien je de aanvragen pas in tegen de einddatum, dan zal het langer duren voor je dossier(s) verwerkt worden.

In Extranet kan je altijd de status van je dossier opvolgen. Hierbij kan je een overzicht terugvinden:

 • Aanvraag tijdelijk opgeslagen: de aanvraag werd door jouw organisatie nog niet effectief ingediend.
 • Aanvraag ingediend, in afwachting van behandeling: de aanvraag zal door ons verwerkt worden.
 • Aanvraag onvolledig: er ontbreekt iets in het dossier, je ontvangt hiervoor een mail.
 • Aanvraag volledig, in afwachting van behandeling: je hebt het ontbrekende gegeven aangevuld, wij kunnen de aanvraag verder verwerken.
 • Aanvraag gecontroleerd, in afwachting van behandeling: De aanvraag is volledig en zal later verwerkt worden. We geven deze statussen ook aan aanvragen die pas uitbetaald kunnen worden na afloop van de vorming.
 • Aanvraag goedgekeurd: de aanvraag werd goedgekeurd.
 • Aanvraag afgewezen: de aanvraag komt niet in aanmerking.
 • Budget ontoereikend: Het maximum toegewezen bedrag werd opgebruikt, deze aanvragen worden niet uitbetaald.

Dien je subsidieaanvraag in

Heeft jouw organisatie al een vorming gevolgd? Wacht niet langer en dien nu je subsidieaanvraag in!
Denk er ook aan om in Extranet de inlichtingenfiche van je organisatie op te laden bij de eerste subsidieaanvraag van het subsidiejaar. Dit kan je mee uploaden bij de documenten van je aanvraag.