Vormingssubsidie voor jongeren

Het Sociaal Fonds voor Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen ondersteunt de opleidingsinspanningen voor jongeren in dienst van je organisatie.

Wie behoort tot de doelgroep?

 • -26-jarigen die maximum een HSO-diploma behaalden.
 • -26-jarigen die minder dan een jaar in dienst zijn en voor indiensttreding één van de volgende statuten had:
  • Uitkeringsgericht werkloos
  • Langdurig werkzoekend met een werkkaart
  • Gerechtigd op maatschappelijke integratie
  • Werkzoekend zonder de nationaliteit van een lidstaat van de EU
 • -26-jarigen met een verminderde arbeidsgeschiktheid
 • -26-jarigen die opgeleid worden in het stelsel van alternerend leren of in het kader van een IBO-overeenkomst of instapstage.

Je kan financiering aanvragen voor werkgerelateerde vormingen die plaats vinden tijdens de werktijd of beschouwd worden als werktijd.

Terugbetaling van vormingen

De vormingssubsidie kan je gebruiken voor de terugbetaling van door de organisatie betaalde vormingen.

Elke organisatie die behoort tot de sector Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (PC319.01) en die valt onder RSZ-kengetal 062.

In functie van de vormingsnoden van je organisatie kan je een terugbetaling vragen voor:

 1. Een interne vorming door een externe opleider. De lesgeverkost wordt, pro rata het aantal deelnemers die vallen onder de doelgroep, terugbetaald.
 2. Een externe vormingen of studiedagen. Je kan de tussenkomst vragen voor kosten van korte vormingen, het betaalde inschrijvingsgeld voor studiedagen, langdurige vormingen, taal- en computervormingen, communicatietrainingen, …

Je kan enkel opleidingskosten inbrengen voor het lopende jaar.

Loon- en verplaatsingskosten voor werknemers en maaltijdkosten betalen we niet terug.

Je kan enkel een terugbetaling vragen voor een vorming die niet is ingediend voor het vormingsbudget.

Op zich is er geen maximumbudget per organisatie.

Als we echter zien dat het jaarbudget voor aanvragen in de loop van het jaar slinkt, zullen we er nog meer op toekijken dat iedereen even veel kansen op subsidies heeft. Bij grote subsidiebedragen kan het zijn dat we je aanvraag on hold zetten om de kansen voor iedereen te garanderen.

Praktische afspraken

Je dient de subsidieaanvragen online in via het Extranet

Je kan er de stand van zaken voor jouw organisatie opvolgen.

Via Extranet kan je online inschrijven op ons vormingsaanbod of een subsidieaanvraag indienen.

 • Heb je nog geen login?
 • Je bent je paswoord kwijt?
 • Je hebt een andere vragen over Extranet?

Via onze informatiepagina kan je alle antwoorden vinden.

Een subsidieaanvraag is volledig als het volgende onderdelen bevat:

 • Algemene informatie opleiding
 • Deelnemersprofiel
 • Factuur of betalingsbewijs

Is de aanvraag onvolledig? Dan krijg je van onze medewerker hierover een mailtje.

De uiterste indieningsdatum van het lopende jaar is 15 januari van het volgende jaar.

Wij stellen alles in het werk om de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

In Extranet kan je altijd de status van je dossier opvolgen.

Opgelet: Dien je de aanvragen pas in tegen de einddatum, dan zal het langer duren voor je dossier(s) verwerkt worden.

In Extranet kan je altijd de status van je dossier opvolgen. Hierbij kan je een overzicht terugvinden:

 • Aanvraag tijdelijk opgeslagen: de aanvraag werd door jouw organisatie nog niet effectief ingediend.
 • Aanvraag ingediend, in afwachting van behandeling: de aanvraag zal door ons verwerkt worden.
 • Aanvraag onvolledig: er ontbreekt iets in het dossier, je ontvangt hiervoor een mail.
 • Aanvraag onvolledig, in afwachting van behandeling: je hebt het ontbrekende gegeven aangevuld, wij kunnen de aanvraag verder verwerken
 • Aanvraag gecontroleerd, in afwachting van behandeling: de aanvraag is volledig en zal later verwerkt worden. We geven deze statussen ook aan aanvragen die pas uitbetaald kunnen worden na afloop van de vorming.
 • Aanvraag goedgekeurd: de aanvraag werd goedgekeurd.
 • Aanvraag afgewezen: de aanvraag komt niet in aanmerking
 • Budget ontoereikend: het begrootte budget is opgebruikt. Deze aanvragen worden niet uitbetaald
 • Afgesloten: het subsidiejaar is volledig afgesloten.