Word verzorgende of zorgkundige

Een verzorgende is niet hetzelfde als een zorgkundige, maar toch liggen beide beroepen in mekaars verlengde en overlappen ze ook. We geven je meer info over het beroep zelf en over de trajecten die kan kan volgen om verzorgende of zorgkundige te worden als je al aan het werk bent. 

Daarnaast zijn zowel verzorgende als zorgkundige knelpuntberoepen in onze sector, dus kan je ervan op aan dat je na je opleiding een toffe en zinvolle job aan de haak zal slaan! 

Afbeelding
zorgkundige

Wat is het verschil tussen een verzorgende en een zorgkundige?

Verzorgende

Als verzorgende ondersteun ondersteun je de zorgvrager en zijn omgeving bij de activiteiten van het dagelijks leven (bijvoorbeeld huishoudelijke taken, boodschappen doen, helpen bij het wassen en aankleden, …). Naast deze praktische hulp, kan je ook goed luisteren naar de zieke, gehandicapte of oudere persoon en naar zijn of haar familie. Je (her)kent ziektes en kan hiermee rekening houden in je dagelijkse werk. Zo mogen hart- of diabetespatiënten bijvoorbeeld niet alles eten. Door jouw hulp kan de cliënt langer zelfstandig thuis blijven wonen. 

Verzorgenden werken vooral bij mensen thuis en hebben als werkgever een dienst voor thuiszorg

Zorgkundige

Als zorgkundige ben je specifiek opgeleid om 23 extra verpleegkundig ondersteunende taken uit te voeren, zoals het toedienen van medicatie of hygiënische verzorging van de patiënt. Deze handelingen worden gedelegeerd door een verpleegkundige. Je werkt onder toezicht van een verpleegkundige en maakt deel uit van een gestructureerde equipe. Naast deze 23 handelingen oefen je ook de taken uit van een verzorgende. Je probeert zo de cliënt op een zo kwaliteitsvolle manier te ondersteunen en verzorgen.  

Zorgkundigen kunnen naast een dienst voor thuiszorg, ook voor ziekenhuizen, thuisverplegingsdiensten, geestelijke gezondheidszorg en woon- en zorgcentra werken.

Regulier onderwijs of duaal traject

In het secundair & volwassenenonderwijs zijn er verschillende opleidingen waarna je als verzorgende en/of zorgkundige kan tewerkgesteld worden. Weet wel dat je als verzorgende niet terecht kan in de ouderenzorg of de ziekenhuizen. Een zorgkundige heeft meer toekomstperspectief.

Je kan de opleiding via een regulier traject volgen (met stage) of via een duaal traject. Bij dat laatste leer je 60% van de competenties op de werkplek zelf, met een overeenkomst. Dit kan zowel in het secundair onderwijs als in het volwassenenonderwijs.

Trajecten voor werkzoekenden

De opleiding tot verzorgende/zorgkundige is erkend door de VDAB. Je kan ze volgen als je ingeschreven bent als werkzoekende en als ze past in je traject naar werk. De opleiding is gratis. Daarnaast kom je ook nog in aanmerking voor een aantal andere financiële voordelen.

Sectorale projecten voor zij-instromers

Hieronder vind je een overzicht van alle projecten die bestaan om het diploma tot zorgkundige of verzorgende te behalen op latere leeftijd. Deze projecten worden mee gefinancierd vanuit verschillende Vlaamse en Federale sectorale instanties. 

Filter de sectorfilter op jouw werkplek en kom te weten op welke projecten jij kan intekenen.