Basistraject kansarmoede

Ben jij een organisatie die valt onder de paritaire comités/vormingsfondsen 319.01, 329 en 331 (onder meer socio-cultureel werk, kinderopvang, jeugd- en gehandicaptenzorg …)? Dan kan je intekenen op een vernieuwd project 'basistraject kansarmoede' - een samenwerkingsproject van De Link & VIVO. Als organisatie hoef je daarvoor zelf niets te betalen, het vormingsfonds dekt alle kosten.

 • Heeft jouw organisatie een dienst- of hulpverlenend aanbod, gericht op mensen in sociaal kwetsbare situaties? Er wordt ondersteuning voorzien in het verbeteren van de eigen diensten voor mensen in kansarmoede (zoals activiteiten, hulpverlening en individuele begeleiding).
 • Is jouw organisatie een werkgever van mensen uit sociaal kwetsbare situaties? Dan wordt er ondersteuning voorzien in het vormgeven van een intern beleid dat rekening houdt met de leefwereld van werknemers of vrijwilligers in kansarmoede.

Hoe ziet een traject eruit?

 • Jouw organisatie kan intekenen op een op maat gemaakt ondersteuningstraject. Tijdens een traject krijgt jouw organisatie begeleiding, altijd met een 'tandem' van vormingsmedewerkers, waarvan één 'opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting', die zo de stem van de doelgroep binnenbrengt.
 • Het traject wordt opgedeeld in drie fases. Afhankelijk van de noden van jouw organisatie kan er worden gekozen om deze onmiddellijk na elkaar te doorlopen of kan er (voorlopig) worden gestopt na de eerste fase.
 • De begeleiding gebeurd zo veel mogelijk ter plaatse. De afspraken hierrond worden vastgelegd in een verkennend gesprek. In dit gesprek wordt de methodiek van ervaringsdeskundigheid toegelicht en worden de ervaren uitdagingen en vragen besproken. Het gesprek vindt plaats met een beperkt aantal aanvragers van het project (leidinggevenden, projectmedewerkers, stafleden).
 • We beogen een efficiënte en duurzame begeleiding van ongeveer 6 maanden. Op het einde krijg je een rapport met verdere aanbevelingen. Twee maanden na afloop van het traject, komen de begeleiders terug ter plekke voor een feedbackmoment.

Met de hulp van de ervaringsdeskundige wordt de complexe leefwereld van armoede en sociale uitsluiting zichtbaar gemaakt. In deze vorming krijgt jouw organisatie de nodige inzichten mee om te starten met de rest van het traject. Deze vorming kan een halve dag, volledige dag of twee dagen (inclusief verdieping) duren.

Er wordt samen met de begeleidende tandem een ondersteuningstraject op maat opgesteld, aan de hand van een drempelscan. De scan brengt de verschillende drempels in jouw organisatie in beeld waar mensen in kansarmoede tegenaan botsen (op micro-, meso- en macroniveau). Dit kan als basis worden gebruikt voor de concrete acties waarmee de organisatie aan de slag gaat.

De tandem ondersteunt jouw organisatie - in kader van het  samen bepaalde veranderingstraject -  aan de hand van werkvormen als coaching, intervisie, werkgroepen ...

Hoe vraag je zo’n basistraject aan?

Een voorwaarde is dat je organisatie onder de paritaire comités 319.01, 329 en 331 valt.
Je doorloopt volgende stappen:

 • Je dient de aanvraag in via Extranet en krijgt van ons een goedkeuring
 • Na goedkeuring maak je afspraken over het traject samen met De Link of rechtstreeks bij trajectondersteuner Daevy Amerlynck:
  • info [at] delinkarmoede.be , 02 204 06 90
  • daevy.amerlynck [at] delinkarmoede.be 0493/668994
 • Je vervolledigt je aanvraag via Extranet
 • De Link rekent de kost voor het basistraject rechtstreeks af met het betrokken vormingsfonds. Andere kosten (denk aan huur, lokaal, catering) worden niet vergoed.