Alle tools

Toegankelijke revalidatiecentra voor gezinnen in kansarmoede

Welke drempels ervaren gezinnen in kansarmoede wanneer hun kind in begeleiding gaat bij een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR)? Met deze vraag gingen de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie en VIVO aan de slag. 

Instrument
Cover van de brochure 'Kees de kansen. Kies voor kwaliteitsvolle begeleiding van gezinnen in kansarmoede.'

Een ervaringsdeskundige in kansarmoede van TAO-Armoede onderzocht via de aanmelding van een fictief kind enkele stappen. De telefonische aanmelding, het administratief gedeelte met vragenlijsten, het intakegesprek, het onderzoek en de bespreking van de resultaten daarvan en het eventuele behandelingsadvies van drie centra.

Via werkbezoeken ging ze een aantal praktische zaken na, zoals de bereikbaarheid, infrastructuur. Ook een aantal gevoelsmatige dingen kwamen aan bod, zoals de sfeer in het centrum, de manier waarop het intakegesprek verliep, het opnameteam waarin men beslist of een kind zal worden onderzocht.

Van kansarmoede kennen wij vaak alleen de buitenkant. Wat we zien: slechte huizen, wankele gezondheid,… Maar kansarmoede heeft even grote effecten op de binnenkant van mensen.” Brigitte, opgeleide ervaringsdeskundige in de kansarmoede

In een brochure met praktische tips verzamelden we de belangrijkste conclusies over drie aspecten

  • het onthaal
  • het intakegesprek 
  • de begeleiding.

Ook voor andere deelsectoren die werken met gezinnen in kansarmoede is dit een bruikbaar instrument! 

Creativiteit, flexibiliteit en engagement zijn de sleutelwoorden van goede hulpverlening en dit geldt zéker voor de hulpverlening aan mensen in kansarmoede. Amina, sociaal werkster in een Centrum voor Ambulante Revalidatie
Download het bestand