Coaching - sterker op het werk door verbindende communicatie

Je kan bij VIVO terecht voor een tussenkomst in de kosten verbonden aan coaching rond verbindende communicatie. 
Per werknemer zijn er maximum 5 sessies vergoedbaar.  De tegemoetkoming bedraagt maximum 100 euro per sessie (ongeacht de duur van de sessie). 


Meer informatie over het coachingsaanbod?  Klik hier voor antwoorden op jouw vragen.
Ben je benieuwd waarom VIVO nu  externe coaching financiert in deze context?  Je leest het hier .

Nieuw!   Ook voor leidinggevenden komen we tussen in de kosten.

 

Voorwaarden

  • De coaching gebeurt in het kader van het werk. Leidinggevende en medewerker/coachee tekenen beiden de formulieren (aanvraagformulier en terugbetalingsformulier).
  • Op het aanvraagformulier wordt de coaching kort gemotiveerd.
  • De coaching kan maar starten na een positief bericht van VIVO op het insturen van jouw aanvraagformulier. 
  • Wij geven voorkeur aan coaches met ervaring in het thema ‘verbindende communicatie’ en mét ervaring in de social profit. Klik hier voor een lijst van door ons geselecteerde coaches.   
    Kies je voor een coach die niet in de lijst voorkomt, dan vragen wij om dit te motiveren. 
  • Het aantal mogelijke coachings per organisatie is beperkt tot 1 per schijf van 50 werknemers, met een maximum van 5 personen per organisatie per kalenderjaar. 
  • Werknemers uit de publieke sector komen niet in aanmerking.

Procedure

1.  Mail het aanvraagformulier voor de start van de coaching naar info@vivosocialprofit.org.
   
  Wij laten zo snel mogelijk weten of de gevraagde coaching in aanmerking komt voor financiering. 

2.  Stuur zo snel mogelijk na afloop van het coachingstraject het terugbetalingsformulier
     mét bijlagen op.

-  Per sessie wordt de datum en handtekening van de coach gevraagd.
- Je voegt een kopie van de factuur van de coach bij het terugbetalingsfomulier.
-  Voor de evaluatie kunnen de betrokkenen (coachee, leidinggevende, coach) kiezen tussen een online-versie of een papieren versie. Deze laatste wordt samen met het terugbetalingsformulier opgestuurd.

 

Formulieren

Aanvraagformulier – word

De documenten die nodig zijn om de terugbetaling aan te vragen (terugbetalingsformulier en evaluatieformulieren) ontvang je bij goedkeuring van je aanvraag. 

Meer weten over coaching als leervorm?

Op de website www.lerenindesocialprofit.be vind je meer informatie.
Je leest er bijvoorbeeld hoe je een externe coach kan kiezen of hoe je een coachvraag formuleert. 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Patricia Van Dessel  van het team Levenslang Leren.