Coaching - sterker op het werk door verbindende communicatie

VIVO komt tussen in kosten verbonden aan coaching over verbindende communicatie

 • Per deelnemer zijn er maximum 5 sessies vergoedbaar.  
 • De tegemoetkoming bedraagt maximum 100 euro per sessie, ongeacht de duur van de sessie.
NIEUW: Ook voor leidinggevenden komen we tussen in de kosten.

Meer informatie over het coachingsaanbod?

Hoe gaat coaching in z'n werk, over welke onderwerpen mag het gaan en waar vind ik een coach, ....
Vind hier antwoorden op dit soort vragen.

Wat zijn de voorwaarden? 

 • De coaching gebeurt in het kader van het werk.
  Leidinggevende en medewerker/coachee tekenen beiden het aanvraag- en terugbetalingsformulier.

 • We verwachten een korte motivatie op het aanvraagformulier.

 • Wij geven voorkeur aan coaches met ervaring in het thema ‘verbindende communicatie’ én met ervaring in de social profit. Blader hier door een lijst waarop  we contactgegevens van coaches hebben verzameld die vertrouwd zijn met het thema en onze sector.  Werk je liever samen met een coach die niet in deze lijst staat, dan vragen wij om dit te motiveren op het aanvraagformulier. 

 • Het aantal mogelijke coachings per organisatie is beperkt tot 1 per schijf van 50 werknemers,
  met een maximum van 5 personen per organisatie per kalenderjaar. 

 • De coaching kan enkel starten na een positief bericht van VIVO op het insturen van jouw aanvraagformulier. 

 • Werknemers uit de publieke sector komen helaas niet in aanmerking.

Hoe vraag ik dit aan?

1.  Mail het aanvraagformulier voor de start van de coaching naar info@vivosocialprofit.org.
   
  Wij laten zo snel mogelijk weten of de gevraagde coaching in aanmerking komt voor financiering. 

2.  Stuur zo snel mogelijk na afloop van het coachingstraject het terugbetalingsformulier mét bijlagen op.
- Vraag per sessie de datum en handtekening van de coach.

- Voeg een kopie van de factuur van de coach bij het terugbetalingsfomulier.
- Kies voor de evaluatie (coachee, leidinggevende, coach) tussen een online-versie of een papieren versie. Stuur de papieren versie samen met het terugbetalingsformulier op.

 

Formulieren

Aanvraagformulier – word
Terugbetalingsformulier: dit ontvang je bij goedkeuring van je aanvraag.
Evaluatieformulier: dit ontvang je bij goedkeuring van je aanvraag.

Redenen van deelnemers om een coach in te zetten

“Het is individueel en echt gericht op persoonlijke leerdoelen”.
“Er wordt gesproken in een veilig en vertrouwelijk kader”.
“De onbevooroordeelde visie van een buitenstaander (die niet verbonden is aan de organisatie) is zeker een meerwaarde”.

Benieuwd waarom VIVO externe coaching financiert? 

Krijg hier een woordje uitleg.

Meer weten over coaching als leervorm?

Op de website www.lerenindesocialprofit.be vind je meer informatie. Je leest er bijvoorbeeld hoe je een externe coach kan kiezen of hoe je een coachvraag formuleert. 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Patricia Van Dessel  van het team Levenslang Leren.