Leertraject Ziedet?

De diversiteit in de zorg- en welzijnssector neemt toe. De online Ziedet?-modules helpen jou, als hulpverlener, bij het omgaan met gevoelige situaties tussen cliënten en/of collega’s.

afbeelding uit Ziedet?, online leerplatform over diversiteit en inclusie

 

 • Hoe cultuursensitief handelen op de werkvloer?
 • Hoe ingrijpen als omstaander bij discriminatie op de werkvloer?

Wat leer ik met Ziedet?

De leermodules zoomen in op twee belangrijke thema’s: cultuursensitief handelen en een discriminatievrije werkvloer.

 • ‘Het is weer gezegd!’ - Omgaan met discriminerende en racistische uitspraken
 • ‘Het is snel gebeurd!’ - Omgaan met discriminerend en racistisch handelen
 • ‘Het voelt niet juist ...’ - Omgaan met een niet-oké gevoel
 • ‘Het geraakt niet gezegd ...’ - Omgaan met taaldrempels
 • ‘Het is vlug gedacht!’ - Omgaan met overtuigingen en gewoontes
 • ‘Het einde is het einde niet ...’ - Omgaan met ethische kwesties bij het levenseinde
 • NIEUW ‘Het maakt wél een verschil’ – Ingrijpen als omstaander bij discriminatie op de werkvloer

De modules starten telkens vanuit een praktijkvoorbeeld uit de hulpverlening. Binnen elke e-cursus werk je aan jouw cultuursensitieve basishouding of aan competenties die je helpen om discriminatie op de werkvloer te voorkomen of aan te pakken (15'-25’). 

Bij de modules hoort ook een Ziedet?-mediatheek voor opleiders die de e-cursussen in een blended leertraject willen opnemen. In deze mediatheek vindt de opleider:

 • de module-specifieke ‘leerwijzers’ met extra tips en aanvullende oefeningen, vrij te gebruiken tijdens contactmomenten met cursisten;
 • alle downloads uit de 6 e-modules, zoals de verdiepende informatie en de concrete opdrachten.

Waar vind ik Ziedet?

Ziedet? volg je op het leerlabo van VIVO en FeBi. Met een persoonlijke login krijg je er toegang tot de leer-afdeling op jouw maat! Daarom vragen we bij je registratie voor welke sector je werkt. De sectorbeschrijvingen hieronder helpen je op weg. Ook op je loonbrief staat het getal dat duidt voor welke sector je werkt.

Klik op jouw sector en ga naar het Leerlabo:

Ziedet? inzetten in een blended leertraject in je organisatie?

De online-modules zijn nog krachtiger als je ze combineert met klassikale contactmomenten.

afbeelding uit e-learning ziedet? over cultuursensitief handelen

Lijkt het je extra leerrijk dat contactmomenten je Ziedet?-traject ondersteunen? Vraag jouw leidinggevende om begeleiding te voorzien. Die kan georganiseerd worden door lesgevers verbonden aan je organisatie, die de e-modules combineren met klassikale coaching momenten. Zij vinden hiertoe inspiratie in de ‘Ziedet?-mediatheek’ voor opleiders.

Heb jij het cultuursensitief handelen in de vingers en wil je deze kennis en vaardigheden met jouw collega’s delen aan de hand van het Ziedet?-leertraject? Bespreek met jouw leidinggevende of je hiertoe teammomenten kan benutten. Je vindt alvast inspirerend materiaal in de ‘Ziedet?-mediatheek’ voor opleiders.

VIVO organiseert ook train-de-trainer sessies om je hierbij te helpen. Geïnteresseerd? Neem contact op met Carine De Meester.