Loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid

In 2022 start het SFSCW met een nieuwe oproep rond loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid.

Afbeelding
welzijn

Over het project

Het Sociaal Fonds Socio-cultureel werk maakt in 2022 1 miljoen euro vrij om het welzijn van werknemers en de werking van organisaties binnen de socioculturele sector ondersteunen en versterken. Elke organisatie binnen de sector kan een project indienen. De ingediende projectaanvragen moeten:

 • bijdragen aan het preventie-, welzijns- of loopbaanbeleid van de organisatie
 • een positieve impact hebben op de werknemers
 • buiten het normale personeelsbeleid vallen.

80 % van de middelen gaat naar projectaanvragen rond

 • burn-out-preventie
 • competentieversterking
 • zelfsturing
 • re-integratie.

De resterende 20 % is voor vrije aanvragen die passen binnen het thema loopbaan-, preventie en welzijnsbeleid.

Na afloop van dit project wil de sector aan de hand van good practices tot conclusies komen over de gevolgde manier van werken. We verwachten na afloop van het project dan ook een financiële verantwoording en een evaluatieverslag. Je geeft bij indiening ook de toestemming om de resultaten te delen met andere organisaties uit de sector.

Indieningsdatum & bekendmaking

Indieningsdatum & voorwaarden

De uiterste indieningsdatum voor het project is 30 september 2022. Op dat moment zal gekeken worden welke aanvragen binnen de voorwaarden vallen. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, wordt de indieningsdatum als criterium gebruikt. Per deelnemende organisatie bezorg je een evaluatieformulier.

Looptijd project

Je dient in voor het saldo binnen de maand na het aflopen van het project. Uiterste indiendatum is 31/12/2024.

Bekendmaking

De organisaties zullen uiterlijk 18 november op de hoogte gebracht worden of hun project al dan niet weerhouden is.

Tussenkomsten

De maximale financiële tussenkomst:

 • bedraagt niet meer dan de werkelijke kost
 • hangt af van de grootte van de aanvragende organisatie.
 Project
< 5 VTE5000
5-9 VTE10 000
10-49 VTE20 000
50+ VTE30 000


Organisaties kunnen ook samenwerken. In dat geval dient elke organisatie een eigen project in, met vermelding van de samenwerking. Elke organisatie krijgt dan middelen ter beschikking afhankelijk van hun VTE.
Er is een maximum van 10 % voorzien voor overheadskosten, waaronder loonkost.

Bewijs voor loonkosten:

 • loonfiche of individuele rekening met een brutoloon
 • registratielijst van gepresteerde uren.

Inhoudelijke afwijkingen dienen op voorhand aangegeven te worden.

Voorschot

Het voorschot bedroeg 60 % van het goedgekeurde bedrag. Het SFSCW stort dat bedrag op de rekening van de contactorganisatie.

Saldo
Eén maand na afloop van het project bezorgt de contactorganisatie het SFSCW via Extranet (daar kan je deze documenten ook vinden):

 • het evaluatieformulier ingevuld door de werkgever en gevalideerd door de werknemers. Bij samenwerking bezorgt elke deelnemende organisatie een ingevuld formulier.
 • de ingevulde kostenopgave met een overzicht van alle kosten. Dus een globaal overzicht van de onkosten van alle deelnemende organisaties. Opgelet: catering- en verblijfskosten komen niet in aanmerking. Bij de huur van zalen betalen we enkel kosten terug als de vorming gegeven werd door een interne opleider (interne werking).

Na ontvangst en controle van de gevraagde documenten betaalt het SFSCW het eindsaldo uit.