Loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid

 
De beheerders van het SFSCW lanceren in het najaar 2019 een project rond loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid op maat van de socioculturele sector.   

De beheerders legden hun engagement hiervoor vast in het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord afgesloten op 8 juni 2018. Om dit te kunnen realiseren, voorzien ze in de sector-cao van 10 december 2018 dat ze de bijkomende inning van 0,10% van de werkgeversbijdrage op de brutolonen in 2019 en 2020 voorbehouden voor het uitwerken van dit project.

Dien een subsidieaanvraag in

De aanvraagronde voor dit jaar is afgesloten.
 
 
Benieuwd naar welke gegevens we vroegen? Je vindt een voorbeeld aanvraagformulier onder de downloads.
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org
contacteer Lise Kamers van het team vormingsfondsen.