Loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid

In het najaar van 2019 startte het SFSCW met een project rond loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid.

De ingediende projectaanvragen werden goedgekeurd en zijn lopende. Nieuwe aanvragen indienen is niet meer mogelijk.

Afbeelding
welzijn-preventie

Over het project

Met de extra middelen wil het SFSCW het welzijn van werknemers en de werking van organisaties binnen de socioculturele sector ondersteunen en versterken. De ingediende projectaanvragen moesten vooral:

  • Bijdragen aan het preventie-, welzijns- of loopbaanbeleid van de organisatie
  • Een positieve impact hebben op de werknemers
  • Buiten het normale personeelsbeleid vallen

80 % van de middelen ging naar projectaanvragen rond burn-out-preventie, competentieversterking en zelfsturing. De resterende 20 % was voor vrije aanvragen.

Na afloop van dit project wil de sector aan de hand van good practices tot conclusies komen over de gevolgde manier van werken. We verwachten na afloop van het project dan ook een financiële verantwoording en een evaluatieverslag.

Tussenkomsten

 De maximale financiële tussenkomst:

  • bedraagt niet meer dan de werkelijke kost
  • hangt af van de grootte van de aanvragende organisatie
  • houdt rekening met een samenwerking tussen meerdere organisaties
 Individueel projectSamenwerking
5-9 VTE10 000-
10-49 VTE20 00030 000
50+ VTE30 00050 000


Voorschot

Het voorschot bedroeg 60% van het goedgekeurde bedrag. Het SFSCW stortte dat bedrag op de rekening van de contactorganisatie.

Saldo
Eén maand na afloop van het project bezorgt de contactorganisatie het SFSCW:

  • het standaardevaluatieformulier ingevuld door de werkgever en gevalideerd door de werknemers. Bij samenwerking bezorgt elke deelnemende organisatie een ingevuld formulier.
  • de ingevulde kostenopgave met een overzicht van alle kosten. Dus een globaal overzicht van de onkosten van alle deelnemende organisaties.

Na ontvangst en controle van de gevraagde documenten betaalt het SFSCW het eindsaldo uit.