Loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid


De beheerders van het SFSCW lanceren in het najaar 2019 een project rond loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid op maat van de socioculturele sector.   De beheerders legden hun engagement hiervoor vast in het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord afgesloten op 8 juni 2018. Om dit te kunnen realiseren, voorzien ze in de sector-cao van 10 december 2018 dat ze de bijkomende inning van 0,10% van de werkgeversbijdrage op de brutolonen in 2019 en 2020 voorbehouden voor het uitwerken van dit project.

Dien een subsidieaanvraag in

Dien voor 15 oktober 2019 je projectaanvraag online in via het Extranet!
Ken je Extranet nog niet? Op onze webpagina maken we je hierin wegwijs.

Klik hier:

Benieuwd naar welke gegevens we vragen? Je vindt een voorbeeld aanvraagformulier onder de downloads.

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Mail naar sfscw@vivosocialprofit.org
contacteer Mady Decorte of Frederik Sadones
van het team vormingsfondsen