Conflictueus ouderschap na echtscheiding

- Directe toepassing in werk:
Je kan het geleerde direct toepassen in dagelijkse werkzaamheden met gescheiden ouders.
- Consistente toepassing van visie:
Je bent in staat om de aangeleerde visie als basishouding toe te passen in gesprekken op elke locatie en in diverse contexten, om buiten de conflictcirkels te opereren.
- Stimuleren van positieve ouderrol:
Je kan ouders aanmoedigen om een positieve ouderpositie in te nemen ter ondersteuning van de ouder-kindrelatie, los van de conflicterende ex-partnerrelatie.
- Verhoogde invloed en verminderde machteloosheid:
Door het toepassen van de visie kan je meer invloed uitoefenen bij het werken met complexe strijdspiralen en minder gevoelens van machteloosheid en energieverlies ervaren.
- Omgangsregelingen beheren:
Je bent in staat om effectief te werken aan omgangsregelingen.
- Bevordering van ouderidentiteit:
Je kan constructieve gesprekken voeren met hoopvolle perspectieven waarin zowel co-ouderschap als parallel (solo) ouderschap als legitieme vormen van ouderschap worden benadrukt.
- Netwerkbetrokkenheid:
Je onderzoekt hoe het netwerk betrokken kan worden bij begeleidingstrajecten, om gezamenlijk op zoek te gaan naar ondersteunende figuren en bronnen die het welzijn van zowel de ouder als het kind bevorderen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 28 maart 2024 09:00 - 16:00 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen
do 25 april 2024 09:00 - 16:00 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen
do 23 mei 2024 09:00 - 16:00 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen

Programma

Soms verloopt het ouderschap na een scheiding uiterst moeizaam. Gesprekken over regelingen raken verstrikt in gevoelens van machteloosheid en frustratie. Conflicten tussen ouders lopen hoog op. Dit kan leiden tot oudervervreemding en het verbreken van het contact. Iedereen raakt verontrust, negatieve verhalen over de andere ouder domineren de gesprekken, raken uit hun context en zorgen voor een vernauwde blik op beladen kwesties en verhalen.

Vaak worden andere autoriteiten, zoals kinderrechters, consulenten, advocaten en hulpverleners, betrokken bij de reorganisatie van het ouderschap. In deze intensieve driedaagse vorming krijgen deelnemers een concrete visie aangereikt om ouders en kinderen te ondersteunen in het geleidelijk aan op een constructievere manier met elkaar omgaan en weer grip te krijgen op hun eigen situatie.

We bieden enkele kaders aan die professionals helpen om radicaal anders te kijken en te handelen, met als doel de strijd niet te versterken, maar juist te beperken. We kijken samen met ouders naar de effecten van hun handelen en de gevolgen van het intensiveren van zorg. We plaatsen onszelf naast de voortdurende strijd en zoeken naar benaderingen die het welzijn bevorderen. We concentreren ons op manieren om de ‘ouder’ opnieuw in beeld te krijgen, zodat hij of zij zich kan positioneren als ouder in plaats van als ex-partner.

Onze inspiratie halen we uit onze praktijken op het gebied van systeemgerichte therapie en bemiddeling. Daarbij maken we gebruik van narratieve methoden en passen we eenzijdige acties en geweldloos verzet toe.

Doe mee aan deze vorming en ontdek hoe je een positieve verandering kan brengen in complexe situaties van ouderlijke conflicten na scheiding. Samen werken we aan het herstellen van een gezonde ouder-kindrelatie en het herwinnen van controle over de toekomst.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- interactieve werkvormen
- rollenspelen
- oefeningen
- huiswerkopdrachten
- literatuurbesprekingen.

OVER DE LESGEVER
Marianne Mariën is klinisch psycholoog en systeemtheoretisch counselor.

VOOR WIE
Hulpverleners die interesse hebben in het thema en die een vorming over het thema kunnen gebruiken in hun loopbaan en/of dagelijks leven.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 28 mrt 2024 | 09:00 - 16:00 Duur: 3 dagen Opleider: Interactie-Academie VZW
Code vorming: 319-24CO1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector