Hechting: wegwijzer en doodlopende sporen

- Kennis van hechtingstheorie:
Je krijgt een solide begrip van de theorie achter 'hechting', inclusief de historische ontwikkeling en recente onderzoeksinzichten.
- Implicaties voor therapeutisch en hulpverlenend werk:
Je begrijpt hoe deze theoretische inzichten van invloed zijn op therapeutisch en hulpverlenend werk, en kan deze toepassen in de praktijk.
- Interventiemethodieken:
Je oefent met interventiemethoden die ondersteunend werken bij hechtingsproblemen, gebaseerd op zowel eigen casuïstiek als aangebrachte voorbeelden.
- Circulaire communicatiepatronen:
Je bent in staat om circulaire patronen in communicatie te onderzoeken en te gebruiken als middel om ouder-kind dynamieken bespreekbaar te maken.
- Omgaan met moeilijkheden:
Je kan effectief omgaan met moeilijkheden in communicatie en behoudt de aansluiting met de gesprekspartner.
- Analyseren van hechtingsverhalen:
Je kan hechtingsverhalen op een genuanceerde manier onderzoeken en onthullen.
- Breed denken over hechting:
Je ontwikkelt het vermogen om op een brede en genuanceerde manier te denken over hechting.
- Steunende tussenkomsten:
Je krijgt praktische handvatten om effectieve ondersteuning te bieden aan ouders, kinderen, gezinnen, en anderen die te maken hebben met hechtingsproblemen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
vr 14 juni 2024 09:00 - 16:00 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen
vr 21 juni 2024 09:00 - 16:00 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen

Programma

Kinderen en jongeren met een rugzak vol moeilijke ervaringen kunnen vastlopen in relaties, wat leidt tot lastig en onbegrijpelijk gedrag. Dit gedrag kan soms tot wanhoop leiden bij (pleeg- of adoptie)ouders, leerkrachten en hulpverleners. In dergelijke situaties kan er sprake zijn van hechtingsproblemen, waarbij het 'anders gehecht zijn' van deze kinderen en jongeren veel vertelt over hun achtergrond en ervaringen.

Dag 1:
- Hechting en opvoedingsinstructies:
We verkennen hoe een gezonde hechting maatschappelijk en wetenschappelijk wordt gedefinieerd, en welke instructies er zijn met betrekking tot ouderschap en opvoeding. We onderzoeken samen met de deelnemers de voor- en nadelen van deze opvattingen.
- Hechtingsstoornis en opvoedingsinstructies:
Hier staan we stil bij de definitie van hechtingsstoornis en de bijbehorende opvoedingsinstructies. Samen met jouen de andere deelnemers analyseren we de mogelijkheden en complexiteiten die gepaard gaan met deze definities en instructies.
- Historische ontstaansgeschiedenis van hechtingstheorieën:
We bekijken de oorsprong van hechtingstheorieën, zoals die van Bowlby en Ainsworth, en onderzoeken de aannames en onbedoelde neveneffecten die door de jaren heen zijn ontstaan.
- Evoluties en systeemtheoretische kaders:
We staan stil bij recente ontwikkelingen op het gebied van hechting en onderzoeken kaders vanuit systeemtheoretisch denken die ondersteunend kunnen zijn bij het werken met kinderen en gezinnen die te maken hebben met hechtingsproblemen.

Dag 2:
- Steunende tussenkomsten:
We onderzoeken welke soorten hulpverleningsrelaties als ondersteunend worden ervaren bij kinderen en jongeren met hechtingsproblemen.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- interactieve werkvormen
- rollenspelen
- oefeningen
- huiswerkopdrachten
- literatuurbespreking.

OVER DE LESGEVER
Kristel Kuppens is klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut.

VOOR WIE
Hulpverleners die interesse hebben in het thema en die ene vorming over het thema kunnen gebruiken in hun loopbaan en/of dagelijks leven.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 14 jun 2024 | 09:00 - 16:00 Duur: 2 dagen Opleider: Interactie-Academie VZW
Code vorming: 319-24WD1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Omgaan met specifieke zorgvragers Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector