Project Onbeperkt Talent

Met het project ‘Onbeperkt Talent’ ontdekken werkzoekenden met een arbeidsbeperking hun talent voor de social profit en brengen we hen in contact met werkgevers.

Achtergrond project

74.6 % van de Vlaamse beroepsbevolking werkt. De werkzaamheidsgraad van mensen met een beperking, een aandoening of een ziekte bedroeg in 2018 echter maar 45,8 %.

De social-profitsector doet het helaas niet beter dan andere sectoren qua tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking. Nochtans is er een groot tekort aan arbeidskrachten in de social profit.

Deze mismatch tussen arbeidsvraag en –aanbod kunnen we oplossen door bijvoorbeeld in te zetten op jobcrafting, functiecreatie, werkplekleren,… Zo kunnen we meer mensen met een arbeidsbeperking aan een job helpen in de social profit.

De social-profitsector zal daarom:

  • expertise opbouwen over de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking in de sector.
  • werkzoekenden met een arbeidsbeperking empoweren door gerichte informatie aan te bieden over de social-profitsector.
  • werkgevers ondersteuning en begeleiding bieden bij het tewerkstellen van mensen met een arbeidsbeperking.
  • structurele ontmoetingskansen creëren tussen werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers uit de sector.

We zullen van januari 2020 t.e.m. juni 2022:

  • werken aan tools voor werkzoekenden en werkgevers om meer tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking in de sector te bekomen.
  • ontmoeting creëren tussen werkzoekenden met een arbeidsbeperking, hun jobcoaches en werkgevers uit de social profit.

We realiseren dit project met Verso, GTB en heel wat ondersteunende partners.

Met de steun van ESF.

Logo ESF

Afbeelding
Logo Onbeperkt talent